Zgodnie z zawartym porozumieniem jeszcze przed końcem lipca górnicy dołowi otrzymają 6,4 tys. zł jednorazowego świadczenia, pracownicy zakładów przeróbki węgla 5,2 tys. zł brutto, a pozostali pracownicy na powierzchni 4 tys. zł brutto. Po podpisaniu porozumienia związkowcy przerwali prowadzoną od poniedziałku okupację katowickiej siedziby PGG. Wypłata kwoty jednorazowej zostanie zrealizowana do 29 lipca 2022 r. Poza ustaleniami dotyczących wypłat jednorazowych świadczeń, w porozumieniu ujęto, że do 30 września ustalona zostanie wysokość rekompensaty inflacyjnej dla załogi PGG za trzeci kwartał tego roku, a do 30 listopada - za czwarty kwartał. Uzgodniono także wzrost wartości należnych górnikom posiłków profilaktycznych o ok. 6-7 zł za jeden posiłek.

Wśród pozostałych postulatów znalazły się m.in. wypłata wyrównania inflacyjnego dla pracowników spółki, inwestycje w zwiększenie wydobycia węgla w kopalniach, wzrost zatrudnienia oraz „urealnienie” cen surowca dostarczanego do spółek energetycznych. Inne zgłoszone przez związkowców postulaty mają być tematem dalszych rozmów. Rozmowy na temat innych zgłoszonych przez związkowców postulatów - w tym na temat zmian w umowie społecznej dla górnictwa i tempa zamykania kopalń – mają być kontynuowane. Rozmowy trwały w piątek trwały w Katowicach, ale i z tego co się dowiadujemy w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych. W piątek trwały bowiem rozmowy delegacji protestujących z ministrem aktywów państwowych, wicepremierem Jackiem Sasinem.