MAP zapowiada rozmowy

Kilkudziesięciu związkowców z Polskiej Grupy Górniczej rozpoczęło w poniedziałek rano okupację katowickiej siedziby największej węglowej spółki. Domagają się rozmów z zarządem i ministerstwem aktywów państwowych. Chcą rozmawiać z wicepremierem, ministrem aktywów państwowych, Jackiem Sasinem. Chcą zmian w tzw. umowie społecznej dotyczącej zamykania sektor górniczego. Związkowcy deklarują pozostanie w siedzibie PGG do momentu uzyskania gwarancji, że takie rozmowy odbędą się. Ministerstwo aktywów państwowych zapewnia, że jest w stałym kontakcie z zarządem PGG oraz w stałym dialogu ze stroną społeczną. – W środę do Katowic wybiera się wiceminister aktywów państwowych odpowiedzialny za sektor górniczy Piotr Pyzik. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na piątek – mówi MAP, które jednocześnie podkreśla, że „wykorzystywanie kryzysu energetycznego do eskalacji napięć nie leży w interesie Polski i górników”.

Postulaty

Poza renegocjacją kwestii umowy społecznej, chcą także podwyżek, które miałby być wyrównaniem za wysoką inflację. Rozmowy miałby dotyczyć także cen węgla dla energetyki. PGG prowadzi rozmowy z największymi spółkami energetycznymi, dotyczące podwyżek cen węgla. Zdaniem związkowców, energetyka płaci obecnie zbyt niskie ceny za węgiel. Związki zawodowe chcą także dowiedzieć się, jaki jest plan dotyczący planów wydobycia węgla. Zapotrzebowanie na surowiec miało spadać, do czego przygotowywano i redukowano składy osobowe pracowników. Górnicy skarżą się, że teraz przy zredukowanym składzie osobowym muszą teraz wydobyć więcej surowca niż przewidywano to jeszcze rok temu w umowie społecznej. Chcą więc zmian w umowie społecznej, umowie która jest przedmiotem notyfikacji z Komisją Europejską.

Czytaj więcej

Górnicy chcą rozmawiać z rządem. Związkowcy weszli do siedziby Polskiej Grupy Górniczej

Związkowcy oczekują odpowiedzi na pytanie: jakie są plany rządu i Ministerstwa Aktywów Państwowych wobec górnictwa oraz samej PGG w obszarze inwestycji w nowe złoża, a także zatrudnienia nowych pracowników w związku z pojawiającymi się naciskami na zwiększenie eksploatacji węgla Ponadto chcą rozmawiać o cenach węgla opałowego i cenach węgla dla podmiotów gospodarczych - energetyki, ciepłownictwa i przemysłu. – Za najważniejszą sprawę do załatwienia uznają jednak podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PGG, co również znalazło odzwierciedlenie w wystosowanym piśmie. Wśród przyczyn takiego stanowiska wymieniono „szalejącą” inflację, wzrost cen żywności i paliw oraz podpisanie porozumień płacowych w innych spółkach węglowych – podkreśla górnicza Solidarność.

Uczestnicy akcji w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej reprezentują 13 największych działających w PGG central związkowych.