Od stycznia do końca grudnia zeszłego roku PGG wydobyła (netto) ponad 23 mln ton węgla. Wzrosła sprzedaż węgla, która wyniosła 24,3 mln ton (To 104,5 proc. planu), co wpłynęło na zwiększenie przychodów ze sprzedaży (111,8 proc.). W 2021 r wykonano łącznie 87,3 km podziemnych wyrobisk, zaś w kopalniach funkcjonowały średnio 34 ściany produkcyjne. W minionym roku spółka przeznaczyła łącznie na inwestycje 2,1 mld zł.

Mimo lepszej od oczekiwań sprzedaży, węglowy gigant i tak zakończył rok na minusie. Spółka o danych finansowych nie informuje, jednak od kilkunastu miesięcy PGG informowała, że potrzebuje dotacji, aby utrzymać płynność finansową. Rosnący popyt na węgiel nieco poprawił kondycję firmy. Na mocy przyjętej ustawy o wsparciu dla górnictwa, w ciągu 10 lat PGG otrzyma od państwa 28,8 mld zł na przetrwanie i tzw. dotację do redukcji wydobycia.