PGNiG zaktualizowało strategię

Bloomberg

Grupa kapitałowa w 2022 r. ma m.in. wypracować około 7,4 mld zł zysku EBITDA oraz zwiększyć wydobycie ropy i gazu do 55-60 mln boe.

Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przyjęła aktualizację strategii grupy kapitałowej na lata 2014-2022. Zmian dokonano przede wszystkim z powodu istotnych wahań cen ropy naftowej na światowych rynkach.

W wyniku dokonanej aktualizacji liczba realizowanych inicjatyw strategicznych wzrosła z 10 do 16. Zmodyfikowane inicjatywy obejmują m.in. optymalizację zarządzania portfelem gazu oraz wdrożenie nowego modelu sprzedaży hurtowej, opracowanie i wdrożenie nowego modelu sprzedaży detalicznej oraz maksymalizację wartości w obszarze infrastruktury sieciowej. Ponadto spółka będzie brała aktywny udział we współtworzeniu regulacji dotyczących rynku nośników energii, rozwijała działalność poszukiwawczo – wydobywczą poza granicami Polski oraz intensyfikowała działalność badawczo-rozwojową i poszukiwała innowacyjnych obszarów wzrostu. Zarząd chce też uzyskać większe trwałe oszczędności kosztowe w ramach tzw. Programu Poprawy Efektywności. Do końca 2018 r. mają one wynieść 800-900 mln zł, a nie 700-800 mln zł jak pierwotnie szacowano.

Wprowadzono też trzy nowe inicjatywy strategiczne dotyczące analizy nowych inwestycji dywersyfikacyjnych oraz oceny zasadności rozwoju obrotu gazem LNG i działalności sprzedażowej firmy zależnej PGNiG Supply & Trading na rynkach międzynarodowych.

Efektem aktualizacji strategii ma być m.in. wzrost skonsolidowanego zysku EBITDA, tak aby w 2022 r. osiągnął wartość około 7,4 mld zł. Pierwotnie zakładano, że będzie na poziomie 7 mld zł. Dla porównania w ubiegłym roku zysk EBITDA wyniósł 6,1 mld zł. Do jego poprawy powinny przyczynić się nowe inicjatywy w trzech obszarach: infrastruktury sieciowej (dystrybucja gazu i ciepła), akwizycji zagranicznych w segmencie poszukiwanie i wydobycie oraz programie poprawy efektywności.

W okresie obowiązywania strategii nakłady inwestycyjne na rozwój organiczny i przejęcia zostały utrzymane na poziomie 40-50 mld zł. Zadłużenie netto do wyniku EBITDA powinno pozostać w 2022 r. na poziomie poniżej 2,0, przy utrzymaniu dotychczasowej polityki dywidendowej.

PGNiG chce zwiększać wolumen wydobycia ropy i gazu w Polsce i za granicą. W 2022 r. grupa planuje wyprodukować do 55-60 mln boe (baryłki ekwiwalentu ropy). Pierwotnie zakładano, że będzie to 50-55 mln boe. Dla porównania w ubiegłym roku wydobycie przekroczyło 40 mln boe. Wzrost planowany jest dzięki akwizycjom zagranicznych aktywów poszukiwawczo – wydobywczych. W Polsce planowane jest utrzymanie produkcji na poziomie około 33 mln boe rocznie.

Po 2022 r. PGNiG planuje większą niż dotychczas dywersyfikację portfela dostaw gazu.

Mogą Ci się również spodobać

Fiskus weźmie 10 mld zł z energetyki

Minister energii planuje przesunięcia w kapitałach firm energetycznych, od których muszą one zapłacić wysoki ...

W tym roku więcej oszczędzania w Tauronie

Tauron liczy na zmniejszenie kosztów o 432 mln zł w 2017 roku w ramach ...

Zróżnicowanie lekiem dla polskiej energetyki

Brak spójnej polityki w tym sektorze przeszkadza mniejszym graczom i szkodzi rozwojowi kraju, a ...

OPEC zwalnia pompy, cała nadzieja w USA

Wydobycie ropy przez kartel eksporterów jest najniższe od czterech lat. W tym roku apetyt ...

Serinus ma problemy ze sprzętem w Rumunii

Brak urządzeń do osuszania gazu uniemożliwia rozpoczęcie wydobycia. Jeśli zostaną zainstalowane zgodnie z nowym ...

PKP Energetyka nie wydzieli dystrybucji

PKP Energetyka zawiesza projekt wydzielenia aktywów dystrybucyjnych do oddzielnej spółki. – Ten punkt porządku ...