PGNiG zaktualizowało strategię

Bloomberg

Grupa kapitałowa w 2022 r. ma m.in. wypracować około 7,4 mld zł zysku EBITDA oraz zwiększyć wydobycie ropy i gazu do 55-60 mln boe.

Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przyjęła aktualizację strategii grupy kapitałowej na lata 2014-2022. Zmian dokonano przede wszystkim z powodu istotnych wahań cen ropy naftowej na światowych rynkach.

W wyniku dokonanej aktualizacji liczba realizowanych inicjatyw strategicznych wzrosła z 10 do 16. Zmodyfikowane inicjatywy obejmują m.in. optymalizację zarządzania portfelem gazu oraz wdrożenie nowego modelu sprzedaży hurtowej, opracowanie i wdrożenie nowego modelu sprzedaży detalicznej oraz maksymalizację wartości w obszarze infrastruktury sieciowej. Ponadto spółka będzie brała aktywny udział we współtworzeniu regulacji dotyczących rynku nośników energii, rozwijała działalność poszukiwawczo – wydobywczą poza granicami Polski oraz intensyfikowała działalność badawczo-rozwojową i poszukiwała innowacyjnych obszarów wzrostu. Zarząd chce też uzyskać większe trwałe oszczędności kosztowe w ramach tzw. Programu Poprawy Efektywności. Do końca 2018 r. mają one wynieść 800-900 mln zł, a nie 700-800 mln zł jak pierwotnie szacowano.

Wprowadzono też trzy nowe inicjatywy strategiczne dotyczące analizy nowych inwestycji dywersyfikacyjnych oraz oceny zasadności rozwoju obrotu gazem LNG i działalności sprzedażowej firmy zależnej PGNiG Supply & Trading na rynkach międzynarodowych.

Efektem aktualizacji strategii ma być m.in. wzrost skonsolidowanego zysku EBITDA, tak aby w 2022 r. osiągnął wartość około 7,4 mld zł. Pierwotnie zakładano, że będzie na poziomie 7 mld zł. Dla porównania w ubiegłym roku zysk EBITDA wyniósł 6,1 mld zł. Do jego poprawy powinny przyczynić się nowe inicjatywy w trzech obszarach: infrastruktury sieciowej (dystrybucja gazu i ciepła), akwizycji zagranicznych w segmencie poszukiwanie i wydobycie oraz programie poprawy efektywności.

W okresie obowiązywania strategii nakłady inwestycyjne na rozwój organiczny i przejęcia zostały utrzymane na poziomie 40-50 mld zł. Zadłużenie netto do wyniku EBITDA powinno pozostać w 2022 r. na poziomie poniżej 2,0, przy utrzymaniu dotychczasowej polityki dywidendowej.

PGNiG chce zwiększać wolumen wydobycia ropy i gazu w Polsce i za granicą. W 2022 r. grupa planuje wyprodukować do 55-60 mln boe (baryłki ekwiwalentu ropy). Pierwotnie zakładano, że będzie to 50-55 mln boe. Dla porównania w ubiegłym roku wydobycie przekroczyło 40 mln boe. Wzrost planowany jest dzięki akwizycjom zagranicznych aktywów poszukiwawczo – wydobywczych. W Polsce planowane jest utrzymanie produkcji na poziomie około 33 mln boe rocznie.

Po 2022 r. PGNiG planuje większą niż dotychczas dywersyfikację portfela dostaw gazu.

Mogą Ci się również spodobać

Biały Dom naciska na wykonawców Nord Stream-2

Amerykanie rozmawiali z europejskimi firmami zaangażowanymi w prace przy gazociągu Gazpromu. Wyjaśnili, czym grozi ...

Tauron wypowiada umowy na zielone certyfikaty

Należący do katowickiej grupy Tauron Sprzedaż wypowiedział długoterminowe umowy na zakup zielonych certyfikatów. Dzięki ...

Bardzo tania ropa będzie pustoszyła budżety

Co prawda ceny ropy rosły w czwartek już kolejny dzień z rzędu, odbijając się ...

Duńczycy zbudują „wiatrakowe” wyspy

Dwie wyspy z wiatrakami na Morzu Północnym i Bałtyku mają produkować 4 GW prądu ...

Chłód klimatyzacji popłynie z ciepłowni

Zielonogórska elektrociepłownia należąca do EDF postawiła pierwszy krok na drodze do komercjalizacji chłodu wytwarzanego ...

Sztandarowy projekt Grupy Lotos przyniesie duże zyski

Przegląd najciekawszych newsów z branży energetycznej ::”Parkiet”: Gaz z węgla znów ulatuje Azotom Projekt ...