Za dużo infrastruktury gazowej

Bloomberg

Energy Union Choices przekonuje, że UE powinna ograniczyć inwestycje w nową infrastrukturę gazową. Dzięki temu mogłaby zaoszczędzić 11,4 mld euro.

Z opublikowanego w Brukseli raportu pt. „A Perspective on Infrastructure and Energy Security in the Transition” wynika, że niezależnie od przyjętego scenariusza rynkowego, Unia Europejska nie potrzebuje tak wielu nowych projektów w infrastrukturze gazowej, jak zaplanowano. W w ocenie jej autorów, wyjątkiem są inwestycje w Europie Południowej i Wschodniej. W efekcie wiele opracowywanych dziś projektów, takich jak Nord Stream 2, czy Południowy Korytarz Gazowy, mogą okazać się zbędne i nierentowne już na etapie ich realizacji.

– Mądre podejście do kwestii rozwoju infrastruktury energetycznej w Europie pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa UE i to po mniejszych kosztach. Popyt na gaz zaczyna spadać, a inwestycje w efektywność energetyczną przynoszą coraz większe efekty, co może przełożyć się na nawet 80 proc. oszczędności w kosztach na infrastrukturę gazową – przekonuje Jonathan Gaventa, dyrektor organizacji pozarządowej E3G, cytowana w komunikacie prasowym. Jej zdaniem musimy wykorzystać tę szansę do budowy stabilnego, niskoemisyjnego systemu energetycznego w Europie i ochronić się przed ryzykiem tzw. osieroconych aktywów.

Raport wylicza, że już dziś państwa członkowskie wykorzystują zaledwie 32 proc. możliwości terminali LNG i 58 proc. przepustowości gazociągów zlokalizowanych na terenie wspólnoty. Z kolei popyt na gaz spadł w ostatniej pięciolatce o prawie 23 proc. Co więcej dalsza redukcja zapotrzebowania na błękitne paliwo, wynikająca z poprawy efektywności energetycznej budynków i większej integracji rynków UE, może zmniejszyć rentowność wielu planowanych projektów. W efekcie za przekraczające faktyczne potrzeby będzie można uznać inwestycje o łącznej wartości 11,4 mld euro.

– Nasz raport pokazuje, że dalsza integracja rynków gazu, ciepła i energii elektrycznej może poprawić bezpieczeństwo UE i przynieść znaczące oszczędności. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w kontekście dalszej dekarbonizacji UE – twierdzi Christoph Wolff, dyrektor zarządzający European Climate Foundation.

Raport na temat infrastruktury gazowej przygotowało powołane właśnie konsorcjum o nazwie Energy Union Choices. W jego skład wchodzą organizacje pozarządowe (European Climate Foundation, E3G, Regulatory Assistance Project, WWF, Agora Energiewende) i firmy analityczne (Artelys, Climact).

Mogą Ci się również spodobać

ME: Ustawa o rynku mocy po wakacjach, poszukiwanie innego finansowania dla atomu

Już po wakacjach zostanie przedstawiony projekt tzw. rynku mocy, czyli wsparcia dla energetyki, które ...

Gaz System ma pozwolenie na budowę nowego gazociągu

Gaz System ma pozwolenie na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Polkowice – Żary na ...

Rosyjska wojna o eksport gazu do Europy

Konflikt toczy się pod prezydenckim gabinetem. Po jednej stronie wieloletni hegemon eksportu rosyjskiego gazu ...

Gazprom ryzykuje po raz trzeci

Ro­sja­nie już wie­dzą, ile będzie kosz­to­wać roz­bu­do­wa ga­zo­cią­gu pół­noc­ne­go. Pra­ce na lą­dzie ru­szy­ły, choć Gaz­prom ...

Albo Nord Stream 2, albo wojna

W piątek Angela Merkel ma się spotykać z Władimirem Putinem. Głównym tematem rozmów ma ...