Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym 2023 r. 9 356 649 MWh, co oznacza spadek o 39,6 proc. w stosunku do lutego 2022 r. Ponownie jednak miały miejsce bardzo wysokie obroty na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego – wyniosły one 4 860 805 MWh, co w porównaniu do lutego roku 2022 oznacza wzrost o 83,0 proc. „Jednocześnie jest to pierwszy miesiąc od stycznia 2011 r., w którym wolumen obrotu na rynku spot przekroczył analogiczny wolumen na rynku terminowym. Ponadto, dla dnia dostawy 19 lutego ustanowiono nowy rekord w wolumenie obrotu na Rynku Dnia Bieżącego – aktualnie wynosi on 61 686,0 MWh” – czytamy w zestawieniu za poprzedni miesiąc.

Czytaj więcej

Fuzje napędziły zyski Orlenu

Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lutym br. na poziomie 675,48 zł/MWh i jest to wzrost o 13,61 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na terminowym średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w lutym 2023 r. 807,11 zł/MWh, co stanowi spadek o 63,31 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w styczniu br.

Na rynku gazu ziemnego zawarto w lutym 2023 r. transakcje o wolumenie 12 585 920 MWh, co stanowi spadek r/r o 9,7 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 283,38 zł/MWh, co stanowi spadek o 29,86 zł/MWh względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na rynku terminowym średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w lutym br. 314,92 zł/MWh, czyli o 45,02 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w styczniu br.