Gaz-System rozpoczął konsultacje rynkowe dotyczące przeprowadzenia tzw. procedury open season dla pływającego terminalu FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), który ma być umiejscowiony w pobliżu Gdańska. Głównym ich celem jest potwierdzenie zapotrzebowania na nowe zdolności regazyfikacji LNG (skroplony gaz ziemny) przez zainteresowane firmy. W konsekwencji Gaz-System chce otrzymać od rynku sygnał, że realizacja inwestycji dotyczącej budowy drugiego w Polsce gazoportu ma uzasadnienie.

W związku z tym państwowa spółka przekazała do konsultacji kilka dokumentów, w tym „Open Season FSRU – Ogólne Warunki Realizacji”, „Model Świadczenia Usług FSRU” oraz „Ogólne Warunki Umowy Regazyfikacji FSRU”. Uwagi i komentarze, dotyczące zarówno założeń realizacji inwestycji, jak i dokumentów regulujących przebieg procedury open season, mogą być składane do 13 września.

""

LNG carrier ship sits docked at the Cheniere Energy Inc. terminal in this aerial photograph taken over Sabine Pass, Texas, U.S./Bloomberg

energia.rp.pl

Gaz-System informuje, że rozpoczęcie Fazy 1 procedury open season terminalu FSRU planowane jest na październik. W jej ramach spółka chce uzyskać od uczestników rynku wiążące zamówienia mające na celu ocenę oczekiwanej skali planowanego przedsięwzięcia. Dzięki temu liczy, że będzie mogła podjąć pozytywną wstępną decyzję inwestycyjną i przystąpić do etapu projektowania. Faza 2 procedury open season terminalu FSRU planowana jest na 2022 r. i ma doprowadzić do zawarcia finalnych umów regazyfikacji z zainteresowanymi podmiotami. Dzięki temu Gaz-Systm będzie mógł z kolei przystąpić do etapu budowy.

Głównym celem programu FSRU jest stworzenie infrastruktury, która umożliwi odbiór dostarczanych drogą morską dodatkowych ilości LNG, jego regazyfikację i wprowadzenie surowca do krajowej sieci gazociągowej. W ramach tego programu planowana jest także rozbudowa systemu przesyłowego, która umożliwi efektywne rozprowadzenie błękitnego paliwa na terenie Polski. Gaz-System informuje, że nowy terminal FSRU ma pozwolić na odbiór co najmniej 4,5 mld m sześc. gazu rocznie, z możliwością zwiększenia mocy regazyfikacyjnych w zależności od rozwoju rynku i zgłaszanych potrzeb. W jednym z dokumentów dotyczących programu FSRU jest z kolei mowa, że nowy gazoport mógłby zapewnić ok. 6 mld m sześc. surowca rocznie, a w razie potrzeb możliwe byłoby uruchomienie drugiej jednostki FSRU pozwalającej na regazyfikację dodatkowych ok. 6 mld m sześc. To oznaczałoby zwiększeni mocy regazyfikacyjnych do 12 mld m sześc. Wstępnie oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest na przełom 2027/2028 r.