W III kwartale Serinus Energy zanotował tylko 1,2 mln USD skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży ropy i gazu. To aż o 80,6 proc. mniej niż w tym samym czasie 2015 r. Równocześnie mocno spadły koszty prowadzonej działalności, co spowodowało, że czysta strata była stosunkowo mała, bo wyniosła niespełna 5 mln USD. Co więcej złożyła się na nią jednorazowa wypłata w wysokości 2,2 mln USD w związku z odejściem członków wyższej kadry kierowniczej. Rok wcześniej strata grupy sięgała 29,5 mln USD.

W efekcie po III kwartałach Serinus Energy wykazał 7,9 mln USD skonsolidowanych przychodów oraz 43,8 mln USD starty netto. Tym samym sprzedaż spadła o 62,6 proc. a czysta strata zwyżkowała o 32,3 proc.

Serinus Energy poinformował, że średnia dzienna produkcja w III kwartale wyniosła nieco ponad 1 tys. boe (baryłki ekwiwalentu ropy naftowej). Tym samym była o 17 proc. niższa w porównaniu do II kwartału. – Obniżenie poziomu wydobycia spowodowane było awarią pomp na odwiertach CS-1 oraz CS-3 na polu Chouech ES Saida. Po usunięciu awarii, odpowiednio w październiku i we wrześniu, prace na obu odwiertach zostały wznowione – napisała spółka w komunikacie prasowym. Za baryłkę ropy Serinus Energy uzyskiwał w III kwartale średnią cenę 43,01 USD, a za 1 tysiąc stóp sześciennych gazu średnio 4,26 USD.

Spółka podaje, że od początku IV kwartału do chwili obecnej, dzięki wznowieniu wydobycia z odwiertów CS-1 i CS-3, średnia dzienna produkcja wynosi już ponad 1,2 tys. boe. W Tunezji grupa zamierza nadal koncentrować się na ograniczaniu kosztów przy jednoczesnym utrzymywaniu obecnego poziomu wydobycia. Wznowienie prac wiertniczych uzależnione jest od uzyskania przez zarząd przekonania, że obecne ceny ropy mogą się utrzymać oraz od tego czy dostępne będzie finansowanie kolejnych prac.

Z kolei w Rumunii spółce ostatecznie zatwierdzono aneks dotyczący zgody na przedłużenie prac na koncesji Satu Mare znajdującej się w północno-zachodniej części tego kraju. Teraz Serinus Energy będzie dążył do przejścia z etapu odkrycia gazu na złożu Moftinu do fazy produkcji próbnej. W tym celu firma przeprowadziła badania inżynieryjne oraz wykonała wstępne prace projektowe potrzebne do budowy infrastruktury naziemnej i wykonania odwiertów produkcyjnych.