W Towarzystwie są już inne spółki z sektora energetycznego kontrolowane przez Skarb Państwa. Jak tłumaczy zarząd Taurona członkostwo w TUW PZUW pozwoli w sposób w pełni transparentny kontrolować koszty ubezpieczenia i elastycznie dostosowywać do potrzeb zakres wymaganej ochrony ubezpieczeniowej.

Katowicki koncern od 2011 roku realizuje Politykę ubezpieczeniową. Jej głównym celem jest optymalizacja zakresu ochrony ubezpieczeniowej i kosztów transferu ryzyka poprzez zarządzanie ryzykiem majątkowym grupy.

– Jest to kolejny krok na drodze optymalizacji i racjonalizacji kosztów ochrony ubezpieczeniowej – mówi o przystąpieniu do TUW PZUW cytowany w komunikacie Marek Wadowski wiceprezes zarządu ds. finansów Taurona.

Dzięki tym działaniom grupa znacznie zredukowała koszty ubezpieczeń. Od momentu wprowadzenia pięć lat temu Polityki ubezpieczeniowej obniżyła łączną składkę ubezpieczeniową o ponad 50 proc., a skumulowane oszczędności z tytułu optymalizacji ubezpieczeń wyniosły ponad 80 mln zł.