PKN Orlen podpisał z konsorcjum firm General Electric International i SNC-Lavalin Polska protokół o zakończeniu realizacji inwestycji bloku gazowo – parowego we Włocławku o mocy 463 MWe. Elektrociepłownia, której koszt budowy wyniósł około 1,4 mld zł, wytwarza prąd i ciepło na potrzeby m.in. firmy zależnej Anwil oraz ciepło dla całego kompleksu przemysłowego koncernu we Włocławku. Pozostała energia elektryczna jest kierowana do krajowego systemu energetycznego.

– Na obydwa realizowane przez nas duże projekty energetyczne – we Włocławku i Płocku – patrzymy w ujęciu całościowym. Są one powiązane z istniejącą już infrastrukturą, byśmy mogli maksymalnie wykorzystać efekt synergii. Jednocześnie w ten sposób optymalizujemy nakłady inwestycyjne – mówi cytowany w komunikacie prasowym Wojciech Jasiński, prezes PKN Orlen.

Po zakończeniu inwestycji we Włocławku koncern posiada w Polsce, Czechach i na Litwie jednostki wytwórcze o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej wynoszącej 800 MWe oraz zainstalowanej mocy cieplnej blisko 4,6 GWt. Finalizacja projektu w Płocku powiększy moc elektryczną o kolejne 600 MWe, a cieplną o 530 MWt.

PKN Orlen informuje, że jego projekty energetyczne nie koncentrują się jedynie na poprawie efektywności w ramach segmentu downstream. Koncern dąży również do zwiększenia samowystarczalności energetycznej stacji paliw. Obecnie analizowane są m.in. wyniki pilotażu instalacji modułów fotowoltaicznych na obiektach grupy. W fazie wstępnej pozostaje projekt zainstalowania na stacjach paliw turbin wiatrowych oraz magazynów energii, który ma stanowić kolejny krok we wdrażaniu innowacyjnych technologii.