Zarząd warszawskiej giełdy poinformowała, że z dniem 26 października wykreśli Petrolinvest z listy alertów oraz pozwoli na notowana akcji spółki w systemie notowań ciągłych, ale tylko wówczas, gdy spełniony zostanie przez firmę jeden kluczowy warunek. Chodzi o podwyższenie wartości nominalnej walorów przedsiębiorstwa, poprzez ich scalenie, w wyniku czego kurs odniesienia będzie wynosił co najmniej 0,5 zł.

Do realizacji tego celu powinno dojść w najbliższych dniach. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokładnie na 25 października wyznaczył dzień wymiany akcji Petrolinvestu w związku z ze zmianą ich wartości nominalnej z 10 zł na 160 zł. To efekt zapowiadanego od dawna scalenia w stosunku 16 do 1. W wyniku tej operacji liczba walorów Petrolinvestu zmaleje z obecnych 241,9 mln do nieco ponad 15,1 mln.

Wcześniej decyzją zarządu GPW akcje giełdowej spółki były zawieszone od 3 października do końca roku. Uczyniono tak gdyż, Petrolinvest po raz jedenasty z rzędu został zaliczony do listy alertów. Zarząd GPW uznał wówczas, że spółka nie podjęła odpowiednich działań zmierzających do usunięcia przesłanek, które w przyszłości mogłyby nie kwalifikować papierów firmy do listy alertów.