PKN Orlen poinformował, że w okresie subskrypcji na obligacje detaliczne serii A zapisało się dokładnie 1 188 inwestorów. Łącznie złożyli zapisy na prawie 4,3 mln walorów. Spółka przydzieliła ich 2 mln na zasadzie tzw. maksymalnego przydziału. Wartość maksymalnego przydziału wyniosła 4 237 papierów, co oznacza, że zapisy złożone przez poszczególnych inwestorów do tej liczby nie podlegały redukcji. Zastosowana metoda maksymalnego przydziału powoduje, że każdy z inwestorów, którego zapis został zredukowany może mieć różną stopę redukcji i nie jest możliwe wyliczenie takiego jednego reprezentatywnego wskaźnika dla wszystkich zredukowanych zapisów.

PKN Orlen oferował obligacje o wartości nominalnej 100 zł każda. Są to papiery czteroletnie o zmiennym oprocentowaniu opartym na stopie WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów, która obecnie wynosi 1,81 proc., oraz 1-proc. marży. W efekcie dziś roczne oprocentowanie obligacji koncernu sięga 2,81 proc. PKN Orlen odsetki będzie płacił w okresach półrocznych w dniach 19 marca i 19 września. Ostateczny wykup nastąpi 19 września 2021 r. Papiery powinny zostać dopuszczone do obrotu na Catalyst 19 października.

Być może w najbliższych miesiącach PKN Orlen zdecyduje się przeprowadzić emisję kolejnych serii obligacji detalicznych. Na podstawie prospektu emisyjnego, który w lipcu zatwierdziła spółce Komisja Nadzoru Finansowego może łącznie zaoferować 10 mln walorów. Czas na emisję pozostałych papierów ma do 20 lipca przyszłego roku.

Poprzedni, podobny program publicznej emisji obligacji detalicznych, również o wartości 1 mld zł, miał miejsce w latach 2013-2014. Zakończonym ogromnym sukcesem.