Emisja 2,2 mln walorów serii J oferowanych przez Unimot po 45 zł zakończyła się pełnym sukcesem. W transzy inwestorów instytucjonalnych objętych zostało 1,76 mln papierów, a w transzy detalicznej 0,44 mln. Średnia stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych wyniosła 87,1 proc. Po przydziale akcji serii J udział nowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Unimotu wynosi około 27,4 proc.

Wartość emisji walorów spółki sięgnęła 99 mln zł. Po odjęciu kosztów przeprowadzenia oferty, na realizację celów przewidzianych w prospekcie pozostało około 96,3 mln zł. Pozyskane pieniądze Unimot zamierza przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego w segmencie obrotu paliwami płynnymi, na rozwój w Polsce sieci stacji paliw Avia, a także stworzenie aplikacji tankuj24 do sprzedaży paliw on-line.

Obecnie spółka rozpoczyna działania zmierzające do wprowadzenia akcji do obrotu na rynku głównym GPW. Przewiduje się, że akcje już notowane na NewConnect oraz prawa do akcji nowej emisji mogą zadebiutować na GPW w pierwszej połowie marca.

W czwartek na NewConnect akcjami Unimotu handlowano nawet o 83 zł. Była to cena o 25,8 proc. wyższa niż kurs odniesienia.

Specjalizująca się w handlu paliwami płynnymi, energią i gazem grupa zanotowała w 2016 r. najwyższe w historii przychody i zyski. Przychody grupy wyniosły aż 2,5 mld zł, co oznaczało wzrost o 85 proc. Z kolei czysty zarobek przekroczył 30 mln zł i tym samym zwyżkował o 142 proc. Oba wyniki były zbliżone do prognozowanych przez zarząd.