Oznacza to kontynuację dotychczasowego programu poprawy efektywności prowadzonego w grupie od ponad trzech lat.

Enea stawia sobie za cel wygenerowanie dodatkowej EBITDA z tytułu rozwoju nowych, innowacyjnych linii biznesowych. Zakłada, że w perspektywie 2025 r. ok. 5–10 proc. EBITDA stanowić będą nowe segmenty działalności.

– W ten sposób Enea planuje uzyskać dodatkową zdolność finansową umożliwiającą inwestycje w rozwój innowacyjnych produktów na poziomie 3,2 mld zł do 2025 r. oraz 2,5 mld zł w latach 2026 – 2030 – napisano w strategii.