W środę notowania NWR zostały zawieszone na giełdzie londyńskiej, planowane jest zawieszenie handlu w Pradze i w Warszawie.

Przypomnijmy, że od grudnia 2015 roku trwały rozmowy z akcjonariuszami grupy oraz z czeskim rządem na temat restrukturyzacji OKD i zagwarantowania spółce płynności. Jak podał NWR, ostatnie dni nie przyniosły żadnego postępu.

Właściciele NWR, grupa AHG, zaoferowali niedawno spisanie 420 mln euro długu i zainwestowanie 35 mln euro w gotówce, jeśli czeski rząd kupi udziały w OKD za 150 mln euro.

OKD jest producentem węgla kamiennego w Czechach.