PKN Orlen podjął decyzję o rozpoczęciu publicznej emisji obligacji serii A w ramach programu skierowanych do inwestora indywidualnego, objętego prospektem zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca. Zapisy na pierwszą serię walorów potrwają od 6 do 15 września. W tym czasie koncern oferuje 2 mln papierów dłużnych o wartości nominalnej 100 zł każdy. Przydział obligacji ma nastąpić 19 września, a dzień później spółka planuje podać wyniki oferty do publicznej wiadomości.

W przypadku zgłoszenia przez inwestorów wyższego popytu niż liczba oferowanych papierów, spółka przyzna je na warunkach tzw. maksymalnego przydziału. To nowe rozwiązanie, którego beneficjentami (według PKN Orlen) będą drobni inwestorzy. Procedura maksymalnego przydziału polegać będzie na znalezieniu maksymalnej liczby obligacji, jaką będzie mógł otrzymać każdy z inwestorów, który dokonał zapisu. Oznacza to, że nie będzie mieć znaczenia moment, w którym zgłosi chęć zakupu papierów dłużnych w okresie objętym subskrypcją. Liczba uzyskanych ostatecznie walorów będzie uzależniona wyłącznie od całości zapotrzebowania na daną serię i dzielona pomiędzy inwestorów z zachowaniem zasady zwiększonej proporcji przydziału do zapisu dla inwestorów najmniejszych. Nowe papiery powinny zostać dopuszczone do obrotu na rynku Canalyst 19 października.

Oferowane obligacje to papiery czteroletnie o zmiennym oprocentowaniu opartym na stopie bazowej i marży. Stopa bazowa to WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów, który dziś wynosi 1,81 proc. Do tego dochodzi 1 proc. marży. W efekcie na dziś roczne oprocentowanie obligacji sięga 2,81 proc. Odsetki będą płatne w okresach półrocznych w dniach 19 marca i 19 września. Ostateczny wykup nastąpi 19 września 2021 r.

– Widzimy duże zapotrzebowanie ze strony rynku na emisje realizowane przez wiarygodnych i zaufanych emitentów. Naszą odpowiedzią na nie jest kolejny program obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych – mówi cytowany w komunikacie prasowym Wojciech Jasiński, prezes PKN Orlen. Jego zdaniem, mimo że obecnie pozyskiwanie nowego finansowania nie jest priorytetem koncernu, to postanowiono wykorzystać najlepsze od lat warunki rynkowe oraz posiadane doświadczenie w oferowaniu papierów dłużnych i wyjść ponownie z atrakcyjną, w przekonaniu firmy, propozycją. – Co istotne, tym razem promujemy przede wszystkim mniejszych inwestorów i przez nowy system przydziału chcemy zapewnić im możliwość nabycia jak największej puli obligacji – twierdzi Jasiński.