Skarb Państwa szykuje zmiany w radzie Orlenu

Zwołane na 24 stycznia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) PKN Orlen, które ma ustalić zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, zajmie się także zmianami w składzie rady – podała spółka.

Publikacja: 20.12.2016 19:45

Skarb Państwa szykuje zmiany w radzie Orlenu

Foto: spółka

Nowy punkt w porządku obrad NWZ PKN Orlen – „zmiany w składzie rady nadzorczej” – został wprowadzony na wniosek ministra energii, działającego w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa – poinformował we wtorek płocki koncern.

„Minister Energii uzasadnił swój wniosek koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółki – wyjaśnił PKN Orlen.

Według statutu PKN Orlen rada nadzorcza może liczyć od sześciu do dziewięciu osób, przy czym jednego członka rady może wyznaczyć Skarb Państwa, który nie musi w tej sprawie uzyskać akceptacji pozostałych akcjonariuszy.

W radzie nadzorczej płockiego koncernu zasiada obecnie siedem osób: w tym przewodnicząca Angelina Sarota, wiceprzewodniczący Radosław Kwaśnicki oraz sekretarz Mateusz Bochacik, a także członkowie – Artur Gabor, Agnieszka Krzętowska, Adrian Dworzyński i Wiesław Protasewicz.

Skład rady nadzorczej PKN Orlen został ustalony przez akcjonariuszy spółki w czerwcu tego roku podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Poza Dworzyńskim – zgłoszonym wówczas przez OFE Nationale Nederlanden oraz Gaborem – zgłoszonym przez Aviva OFE, pozostali zostali zgłoszeni tam przez Skarb Państwa.

Do rady PKN Orlen wszedł wtedy także ówczesny prezes spółki Tauron Remigiusz Nowakowski, również zgłoszony przez Skarb Państwa – we wrześniu zrezygnował jednak z tej funkcji z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów między obiema spółkami; w połowie listopada na stanowisku szefa Tauron Polska Nowakowskiego zastąpił Filip Grzegorczyk.

Według danych publikowanych ostatnio przez PKN Orlen Skarb Państwa ma 27,52 proc. akcji spółki, OFE Nationale-Nederlanden – 9,3 proc., Aviva OFE – 7,31 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni – 55,87 proc.

Podczas najbliższego posiedzenia NWZ PKN Orlen, oprócz zmian w składzie rady nadzorczej, akcjonariusze tej spółki rozpatrzą także dwa projekty uchwał szczegółowo określające sposób ustalania wynagrodzenia dla zarządu płockiego koncernu, w tym jego prezesa, a także osób zasiadających w radzie. Wnioskował o to minister energii.

Według projektu dotyczącego wynagrodzenia zarządu PKN Orlen na czas pełnienia funkcji zawierana będzie umowa o świadczenie usług zarządzania z obowiązkiem świadczenia osobistego, a treść tej umowy określać będzie rada nadzorcza m.in. na warunkach zawartych w ustawie z czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Projekt uściśla m.in., że wynagrodzenie całkowite członka zarządu PKN Orlen „składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki”.

Zapisy te określają, że wynagrodzenie stałe to przedział kwotowy, odnoszący się – osobno w przypadku prezesa i pozostałych członków zarządu – do wielokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, według GUS.

Zgodnie z projektem uchwały, do określenia kwotowo wynagrodzenia stałego dla członków zarządu PKN Orlen upoważniona będzie rada nadzorcza spółki, natomiast wynagrodzenie zmienne zależeć będzie od poziomu realizacji tzw. celów zarządczych, jako kwota ustalona procentowo w stosunku do wynagrodzenia stałego, którego nie może przekroczyć.

Wśród tzw. celów zarządczych „do wykonania w terminie do 30 czerwca 2017 r.” projekt przewiduje m.in. wdrożenie w spółkach grupy kapitałowej płockiego koncernu zasad wynagradzania tamtejszych organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z ustawą z czerwca 2016 r. o kształtowaniu wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Według danych PKN Orlen w 2015 r. wynagrodzenie członków zarządu tej spółki osiągnęło 13,5 mln zł, a członków rady

nadzorczej 1,5 mln zł. Rok wcześniej wynagrodzenie zarządu płockiego koncernu wyniosło 11,7 mln zł, a rady nadzorczej 1,3 mln zł.

Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z początkiem kwietnia tego roku nadzór właścicielski nad 27 spółkami energetycznymi i paliwowymi, w tym nad PKN Orlen, Ministerstwo Energii przejęło od Ministerstwa Skarbu Państwa.

Nowy punkt w porządku obrad NWZ PKN Orlen – „zmiany w składzie rady nadzorczej” – został wprowadzony na wniosek ministra energii, działającego w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa – poinformował we wtorek płocki koncern.

„Minister Energii uzasadnił swój wniosek koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółki – wyjaśnił PKN Orlen.

Pozostało 92% artykułu
Surowce i Paliwa
Hubert Kamola, prezes Grupy Azoty Puławy: Azoty chcą rosnąć szybciej niż rynek
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Surowce i Paliwa
Popyt na ropę wzrośnie mimo transformacji
Surowce i Paliwa
Te paliwa jeszcze długo będą potrzebne
Surowce i Paliwa
Były zarząd Azotów nie otrzymał absolutorium. Rosły straty i wydatki na PR
Surowce i Paliwa
Nieoczekiwany efekt sankcji: Rosja importuje z Indii… aluminium