„W dniu 19 maja 2021 roku Gazprom złożył wniosek do właściwego polskiego sądu o zawieszenie rozpoznania sprawy o nałożenie określonej kary na Gazprom do czasu rozstrzygnięcia przez sąd apelacji od decyzji polskiego organu antymonopolowego (UOKiK -red) w sprawie rzekomej koncentracji Gazpromu i inwestorów zagranicznych, podczas realizacji projektu Nord Stream 2 – cytuje sprawozdanie koncernu za II kw agencja RIA Nowosti.

W maju 2018 r UOKiK zawiadomił Gazprom o wszczęciu dochodzenia w sprawie domniemanej koncentracji spółki i jej zagranicznych partnerów finansowych na projekcie Nord Stream 2 (na podstawie „powołania joint venture bez uprzedniej zgody prezes Polskiego Komitetu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ”).

W lipcu 2020 roku Polska ogłosiła nałożenie na Gazprom kary w wysokości 50 mln euro za nieprzekazanie informacji, o które do Rosjan wystąpił wcześniej UOKiK w ramach wspomnianego dochodzenia antymonopolowego. W sierpniu 2020 r Gazprom złożył apelację od kary do właściwego sądu w Polsce oraz skargę na ograniczenie przez UOKiK dostępu do materiałów śledztwa.

W październiku Polska ogłosiła, że ​​w wyniku dochodzenia antymonopolowego nałoży na Gazprom grzywnę w wysokości około 7,6 mld dol., nakazując spółce i jej partnerom z Zachodu – Engie (Francja), Winetrshall Dea i Uniper (Niemcy), Shell i OMV (Austria) rozwiązanie umów o finansowanie. Gazprom odwołał się od tej decyzji w listopadzie, podobnie uczyniły zachodnie koncerny.