PKN Orlen złożył do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zamiarze koncentracji w związku z planowanym przejęciem kontroli nad PGNiG. W przedłożonym dokumencie m.in. opisano działalność stron na poszczególnych rynkach i przedstawiono argumentację dotyczącą wpływu transakcji na konkurencję.

– Konsekwentnie realizujemy plan budowy koncernu multienergetycznego, który będzie mógł znacznie efektywniej konkurować na globalnym rynku i odpowiadać na wyzwania związane z transformacją energetyczną. Tylko silny koncern o zdywersyfikowanych przychodach zapewni kapitał na realizację ambitnych inwestycji, w tym w nisko- i zeroemisyjne źródła energii – mówi cytowany w komunikacie prasowym Daniel Obajtek, prezes Orlenu. Dodaje, że aktywa przejętej już Energi oraz przejmowanego Lotosu stanowią uzupełnienie działalności płockiej grupy, natomiast integracja z PGNiG rozszerzy łańcuch wartości koncernu o gaz ziemny. – Transakcja ta jest dla nas priorytetem, a złożenie, zgodnie z zapowiedziami, wniosku do prezesa UOKiK pokazuje, że jesteśmy zdeterminowani, by sprawnie i szybko ją sfinalizować – twierdzi Obajtek.

""

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, fotorzepa

energia.rp.pl

Orlen informuje, że przeprowadzenie procedury przejęcia PGNiG przed odpowiednimi organami ochrony konkurencji to jeden z elementów listu intencyjnego podpisanego 14 lipca ubiegłego roku pomiędzy nim a Skarbem Państwa. Model transakcji oraz jej harmonogram zostaną jednak dopiero wypracowane przez zespół składający się z przedstawicieli stron tego porozumienia.

Według Orlenu prowadzone przez niego działania konsolidacyjne wpisują się w światowe trendy, gdyż największe globalne koncerny paliwowe już dawno mocno rozszerzyły działalność o: wydobycie ropy i gazu, elektroenergetykę i sprzedaż detaliczną. Niezależnie od tego płocka firma chce zostać biznesowym liderem zrównoważonej transformacji sektora energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. W przypadku działalności wydobywczej, konsolidacja ma poprawić efektywność operacyjną i inwestycją oraz umożliwić skoncentrowanie się na złożach gazu i ropy w Polsce i Europie. W obszarze energii elektrycznej powstanie z kolei w kraju zintegrowany portfel wytwórczy.