PKN Orlen wypracował w ubiegłym roku 86,2 mld zł skonsolidowanych przychodów i 2,8 mld zł zysku netto. W stosunku do 2019 r. spadły one odpowiednio o 22,5 proc. oraz o 34,3 proc. Z kolei kluczowy wskaźnik, czyli zysk EBITDA LIFO przed odpisami aktualizującym wyniósł 12,4 mld zł (wzrósł o 35,3 proc.). Opublikowane dane różniły się nieco od tych podanych na początku lutego, kiedy to podano wyniki za IV kwartał. Wówczas szacowano w grupie ubiegłoroczny zysk EBITDA LIFO przed odpisami aktualizującym na 12,1 mld zł, a zysk netto prawie 3,4 mld zł. Negatywny wpływ na wynik netto miało przede wszystkim utworzenie odpisów na aktywa wydobywcze w Kanadzie i Polsce.

W liście do akcjonariuszy Daniel Obajtek, prezes Orlenu zauważa, że branża paliwowo-energetyczna jest w dużej mierze uzależniona od czynników makroekonomicznych i trendów w światowej gospodarce. Ponadto firmy na całym świecie musiały stawić czoła bezprecedensowym zdarzeniom związanym z pandemią Covid-19. „W szczególności negatywne skutki pandemii odczuła branża rafineryjna, ze względu na znaczące ograniczenie mobilności zarówno osób, jak i towarów. PKN Orlen po raz kolejny udowodnił jednak, że dzięki zrównoważonej strategii rozwoju oraz bezpiecznemu zarządzaniu finansami, potrafi sprawnie funkcjonować w niekorzystnym otoczeniu i osiągać korzystne wyniki” – stwierdził Obajtek.

""

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen/fotorzepa

energia.rp.pl

Orlen w ubiegłym roku szczególnie dużo zarobił na działalności prowadzonej w obszarze energetyki. To jednak w dużej mierze zasługa przejętej Energii, której wyniki od maja 2020 r. są konsolidowane z osiąganymi przez płocką grupę. Ponadto kolejne rekordowe zarobki zapewnił biznes detaliczny. Spadły za to one na działalności petrochemicznej, a na rafineryjnej grupa poniosła straty.

Spośród członków zarządu Orlenu, w ubiegłym roku najwięcej zarobił prezes Daniel Obajtek, bo prawie 2,3 mln zł. Jego wynagrodzenie wyniosło 1,3 mln zł plus prawie 1 mln zł premii. Niewiele niższe, łączne pensje otrzymali pozostali członkowie zarządu: Armen Artwich (1,9 mln zł), Adam Burak (1,8 mln zł), Patrycja Klarecka (2 mln zł), Zbigniew Leszczyński (2 mln zł), Michał Róg (2 mln zł), Jan Szewczak (1,8 mln zł) i Józef Węgrecki (2 mln zł). Łączne wynagrodzenia i premie dla członków zarządu Orlenu wyniosły w 2020 r. prawie 15,6 mln zł. W 2019 r. były mniejsze, gdyż sięgały 13 mln zł. Wzrost był przede wszystkim konsekwencją poszerzenia składu zarządu do ośmiu osób.