Związkowcy idą na wojnę z nową prezes JSW

Pilnego spotkania z zarządem i wydłużenia gwarancji zatrudnienia o kolejnych dziesięć lat żądają związki zawodowe w jastrzębskiej spółce.

Publikacja: 30.03.2021 08:07

Związkowcy idą na wojnę z nową prezes JSW

Foto: energia.rp.pl

Początek tygodnia przyniósł rewolucyjne zmiany w zarządzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W poniedziałek rada nadzorcza odwołała dwóch wiceprezesów: Artura Dyczko, który nadzorował sprawy techniczne i operacyjne, oraz Radosława Załozińskiego, który zajmował się finansami spółki. Z naszych informacji wynika, że na wprowadzenie zmian w zarządzie nalegała prezes JSW Barbara Piontek, która kieruje spółką od 1 marca. Funkcje pełnione przez odwołane osoby przejęła Piontek wraz z wiceprezesem Tomaszem Dudą. W zarządzie pozostał też Artur Wojtków, wybrany przez załogę.

Gwarancje na dekadę

Nowa prezes już na początku swojej kadencji weszła w konflikt ze związkami zawodowymi. – Obawiamy się, iż taki kapitan nie będzie w stanie przeprowadzić naszej firmy przez trudny okres. Aktualne ceny węgla koksującego są relatywnie niskie. Miejmy nadzieję, że podążać będą za cenami koksu, które utrzymują się na wysokim poziomie. Pani prezes musi zadbać o koordynację prac wszystkich kopalń, biur i spółek córek, musi wreszcie znaleźć czas i chęć na spotkanie się z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, by w ramach dialogu ustalić kwestie płac i gwarancje zatrudnienia. Na razie kapitan boi się wejść na mostek i wziąć ster w swoje ręce – grzmi zakładowa Solidarność.

""

materiały prasowe

energia.rp.pl

Organizacje związkowe w reakcji na brak dialogu z zarządem zawiązały komitet protestacyjno-strajkowy i zażądały wydłużenia gwarancji zatrudnienia o kolejnych dziesięć lat. Ponad 30-tysięczna załoga JSW otrzymała takie gwarancje w 2011 r., przy okazji debiutu spółki na giełdzie.

Konieczne oszczędności

W reakcji na związkowe żądania spółka wydała komunikat, w którym stwierdziła, że zapowiedzi strajku w kopalniach i zatrzymania wydobycia to działanie na szkodę spółki. – Wprowadzane zmiany i oszczędności są konieczne. Jednak dziś wypłaty i miejsca pracy są bezpieczne. Zarząd jest też gotów dołożyć wszelkich starań, aby zagwarantować załodze bezpieczeństwo pracy i płacy na kolejne lata. Protesty wobec tych deklaracji JSW odbiera jako działanie przeciwko przedłużeniu gwarancji – czytamy w oświadczeniu.

""

Barbara Piontek, prezes JSW

energia.rp.pl

Protest związkowców jest o tyle dziwny, że przed tygodniem Piontek w liście do załogi napisała, że gwarancje zostaną wydłużone, choć zaznaczyła jednocześnie konieczność wdrożenia programu oszczędnościowego. Te zapowiedzi – zdaniem analityków – spowodowały tąpnięcie kursu JSW na giełdzie. Z drugiej strony pracownicy Polskiej Grupy Górniczej dostali już od rządu gwarancje pracy aż do emerytury.

Początek tygodnia przyniósł rewolucyjne zmiany w zarządzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W poniedziałek rada nadzorcza odwołała dwóch wiceprezesów: Artura Dyczko, który nadzorował sprawy techniczne i operacyjne, oraz Radosława Załozińskiego, który zajmował się finansami spółki. Z naszych informacji wynika, że na wprowadzenie zmian w zarządzie nalegała prezes JSW Barbara Piontek, która kieruje spółką od 1 marca. Funkcje pełnione przez odwołane osoby przejęła Piontek wraz z wiceprezesem Tomaszem Dudą. W zarządzie pozostał też Artur Wojtków, wybrany przez załogę.

Surowce i Paliwa
Unimot chce udziałów w rafinerii za Odrą
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Surowce i Paliwa
Rosja ma nadzieję na "nową ropę". Znalazła dwa minerały
Surowce i Paliwa
Rosja ogranicza eksport paliw, bo nie starcza ich w kraju
Surowce i Paliwa
Potężne straty grupy Azoty. Bardzo słabo z biznesem nawozowym i chemicznym
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Surowce i Paliwa
Azoty produkcją coraz więcej nawozów
Surowce i Paliwa
Jak Gazprom zawłaszczył i stracił ukraińskie platformy wiertnicze