Unimot opublikował wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za IV kwartał i cały ubiegły rok. W ostatnich trzech miesiącach 2020 r. grupa zanotowała 1,24 mld zł przychodów i 27,3 mln zł skorygowanego zysku EBITDA. Tym samym rok do roku sprzedaż spadła o 5 proc., a zarobek wzrósł o ponad 55 proc. Mocna poprawa rentowności to w ocenie spółki m.in. konsekwencja sprzyjającego otoczenia zewnętrznego w biznesie oleju napędowego pozwalającego na osiągnięcie historycznie najwyższego wolumenu sprzedaży oleju napędowego. Firmie sprzyjała też sytuacja na rynku handlu energią elektryczną i gazem ziemnym. Wyniki byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie spadek sprzedaży biopaliw.

– Mimo trudnego i nieprzewidywalnego roku pod znakiem pandemii Covid-19 i niespotykanymi do tej pory ograniczeniami w gospodarce, udało nam się wypracować historycznie najwyższe wolumeny w głównych segmentach oraz dobre wyniki finansowe. Zaprocentowała przede wszystkim nasza elastyczność, doświadczenie i sprawności działania – mówi cytowany w komunikacie prasowym Adam Sikorski, prezes Unimotu.

""

Paliwa nie powinny w najbliższym czasie drożeć

energia.rp.pl

Biorąc pod uwagę szacunkowe dane za IV kwartał spółka podała również wstępne wyniki za cały ubiegły rok. W tym czasie jej skonsolidowane przychody wyniosły 4,76 mld zł (wzrost o 7 proc.), a skorygowana EBITDA sięgnęła 86,5 mln zł (wzrost o 36 proc.). Szacowany zarobek jest też o 8 proc. wyższy od prognozy podanej przez zarząd w czerwcu 2020 r. Co więcej to największa w historii firmy skorygowana EBITDA.

Spółka podała, że jej szacunkowy jednostkowy zysk netto za 2020 r. wyniósł 35,7 mln zł. Przyjęta w kwietniu 2018 r. polityka dywidendowa mówi z kolei, że w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto, zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości minimum 30 proc. wartości tego zarobku. Jednocześnie przedstawiana rekomendacja ma każdorazowo zależeć m.in. od aktualnej i przewidywanej sytuacji operacyjno-finansowej grupy. W ubiegłym roku Unimot wypłacił po 1,97 zł na każdą akcję. Ostateczne wyniki za 2020 r. firma poda 23 marca.