Barbara Piontek, która jest zastępcą prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, była wymieniana wśród potencjalnych kandydatów na prezesa JSW. Wcześniej miała też próbować swoich sił w konkursie na prezesa Tauronu, ale ostatecznie zasiadła w radzie nadzorczej tej energetycznej spółki.

W styczniu rada nadzorcza odwołała prezesa JSW Włodzimierza Hereźniaka, a jego obowiązki do czasu powołania nowego szefa powierzyła Arturowi Dyczko, który pozostaje jednocześnie zastępcą prezesa ds. technicznych i operacyjnych. Hereźniak stał na czele węglowej spółki od sierpnia 2019 r.

""

Barbara Piontek, nowa prezes JSW

energia.rp.pl