Nowego pełnomocnika powołał z dniem 11 maja  wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Drabek jest dyrektorem Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Realizuje zadania związane z restrukturyzacją i zarządzaniem sektorem górnictwa węgla kamiennego. W ramach obowiązków sprawuje nadzór nad sektorem górniczym, spółkami górniczymi i instytutami branżowymi. Jest również odpowiedzialny za obszar regulacji i finansowania górnictwa.

""

Adobe Stock

energia.rp.pl

Pełnomocnik będzie musiał zmierzyć się z problemami finansowymi kontrolowanych przez państwo spółek górniczych i pogarszającą się sytuacją na rynku węgla. Na koniec marca przy kopalniach leżało już 7,6 mln ton niesprzedanego surowca. Ostatni raz taki poziom zapasów obserwowaliśmy w 2015 r.

Najtrudniejsza sytuacja w krajowym górnictwie dotyczy obecnie Polskiej Grupy Górniczej. Spółce grozi utrata płynności finansowej – z powodu spadku zamówień na węgiel i rosnących kosztów (na początku roku zarząd zgodził się na podwyżki wynagrodzeń dla 40-tysięcznej załogi). Sytuację pogorszyła pandemia, w wyniku której jeszcze mocniej spadło zapotrzebowanie na węgiel dla energetyki. Od lat głębokie straty przynoszą kopalnie Tauronu Wydobycie. Biznes górniczy Tauronu zanotował w ubiegłym roku 1,39 mld zł straty operacyjnej i – według zapowiedzi zarządu – nie ma szans w tym roku wyjść na plus. Zawirowania rynkowe nie omijają też Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Spółka ta korzysta jednak z odłożonych w czasie koniunktury oszczędności.

Dodatkowym problemem jest rosnąca liczba górników zarażonych koronawirusem. Z powodu dużej liczby zachorowań wśród załóg kilka kopalń musiało wstrzymać lub ograniczyć wydobycie.

""

Jonasz Drabek, pełnomocnik rządu ds górnictwa węgla kamiennego

energia.rp.pl

Jonasz Drabek jest absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu inżynierii finansowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami na Politechnice Śląskiej. Pracował w oddziałach robót przygotowawczych na wszystkich stanowiskach od stażysty do wyższego dozoru górniczego. Jest ratownikiem górniczym.