PGNiG Upstream Norway, spółka zależna od PGNiG, zawarła umowę z Aker BP na mocy której zwiększy udziały w złożu Gina Krog o 3,3 pkt. proc. do 11,3 procent. W zamian ma przekazać Aker BP 5 proc. udziałów w niedawno odkrytym przez siebie złożu Shrek na koncesji PL838/838B. Obecnie należy do niej 40 proc. tego złoża. Pełni też na nim funkcję operatora. W ramach rozliczenia tej transakcji polski koncern zapłaci kontrahentowi 51 mln USD. W tej samej umowie postanowiono o nabyciu przez PGNiG Upstream Norway 11,92 proc. udziałów w koncesji PL127C obejmującej nieeksploatowane jeszcze złoże gazowe Alve Nord. Aker BP ma otrzymać z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 11 mln USD pod warunkiem, że dojdzie do zagospodarowania złoża.

Czytaj także: PGNiG odkryło w Norwegii złoże gazu i ropy

Zarząd PGNiG przekonuje, że umowa wpisuje się w strategię grupy kapitałowej. – Z jednej strony służy dywersyfikacji dostaw gazu i wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne kraju w oparciu o własne zasoby. Z drugiej – zwiększenie naszego zaangażowania w produkującym już złożu Gina Krog przełoży się na natychmiastowy wzrost wydobycia spółki na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, co będzie mieć pozytywny wpływ na EBITDA PGNiG – mówi cytowany w komunikacie prasowym Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG.

Polski koncern szacuje, że sfinalizowanie zaplanowanych transakcji pozwoli mu zwiększyć przyszłe wydobycie gazu o 100 mln m sześc. rocznie. Umowa musi zostać jeszcze zaakceptowana przez norweską administrację i organy korporacyjne obu spółek. PGNiG przypomina, że jest udziałowcem złoża Gina Krog na koncesji PL029C od 2014 r. Wydobycie ropy i gazu ze złoża ruszyło w połowie 2017 r. i w ubiegłym roku wyniosło 19,9 mln boe (baryłki ekwiwalentu naftowej), z czego na PGNiG przypadło 1,6 mln boe. Pozostałe do wydobycia zasoby ropy i gazu w Gina Krog oceniane są na 172,5 mln boe. Z kolei koncesja PL127C obejmująca złoże Alve Nord znajduje się w rejonie złoża gazowo-ropnego Skarv, w którym PGNiG Upstream Norway posiada 11,92 proc. udziałów.

Po sfinalizowaniu transakcji polski koncern będzie posiadał udziały w 31 norweskich koncesjach. PGNiG informuje też, że dzięki przejęciom w ostatnich trzech latach zwiększył swoje zasoby gazu i ropy z 80 mln do ok. 200 mln boe. Obecnie PGNiG Upstream Norway prowadzi wydobycie z pięciu złóż. Z kolei prace inwestycyjne i analityczne prowadzone są na kolejnych sześciu złożach: Skogul, Ærfugl, Duva, Tommeliten Alpha, King Lear i Shrek. Wydobycie z pierwszych dwóch ma ruszyć w I półroczu tego roku.