W Ust-Łudze pod St. Petersburgiem Gazprom realizuje swoją największą inwestycję dekady. Kosztem 2,4 bln rubli (o. 40 mld dol.) stawia od razu dwa zakłady – LNG i gazo-chemiczny.
Rocznie w zakładach skraplana gazu Gazprom będzie produkować 13,3 mln ton LNG; do 2,2 mln ton LPG i ok. 19 mld m3 oczyszczonego z etanu gazu. Produkować też tam będzie 2 mln ton polietylenu. Oba zakłady maja stanowić jeden kompleks, który pracę rozpocznie w latach 2023-2024. Cena netback (po odliczeniu kosztów transportu) za LNG bezpośrednio z zakładów ma wynosić 5,1 dol./mln BTU a dla LPG – 406,3 dol. za tonę. Ocena konsultanta projektu – firmy PwC jest jeszcze wyższa – 6,5 dol./mln BTU dla LNG  452,8 dol. dla LPG, informuje gazeta Wiedomosti. Tym samym przychody zakładów Gazpromu z przerobu gazu sięgać ma 4,5-5,5 mld dol.

– Jeżeli cena netback wyniesie 51 dol./mln BTU to można założyć, że zakładane wydatki na projekt z wyłączeniem kosztów transportu są poniżej tej cyfry – przekonuje Dmitrij Marczenko dyrektor oddziału Fitch w Rosji. W arktycznych projektach Novateku koszt jest niższy – 4,2 dol./mln BTU dla Jamal LNG  3 dol./mln BTU dla Arctic LNG-2 – podkreśla Maria Biełowa z Vygon Consulting. – Ten gaz będzie konkurował z dostawami gazu rurociągowego z Rosji, ale to nie powód, by rezygnować z projektów LNG, które dają Rosji większą elastyczność na globalnym rynku gazowym – dodaje Biełowa.

""

Yamal LNG/ Bloomberg

energia.rp.pl

Gazprom nie ograniczy się w dostawach LNG do rynku Europy, ale będzie też atakował rynek Chin i Indii, gdzie LNG kosztuje drożej aniżeli w Europie. Na Starym Kontynencie na giełdach gazu LNG kosztuje dziś ok. 4 dol. za mln BTU – w ciągu sześciu lat potaniał trzykrotnie. Natomiast w Azji np. Indie płacą Katarowi ok. 9 dol. za mln BTU. Japonia i Chiny po 8-9 dol.
Na wszystkich tych rynkach Gazprom za największego konkurenta będzie miał tani gaz łupkowy z USA. Ameryka ma go w nadmiarze i eksport jest dla producentów jedynym ratunkiem przed zwinięciem biznesu. Na drodze planom gazowym tak Gazpromu jak i koncernów amerykańskich może stanąć jedynie recesji w gospodarce Chin, która zastopuje przechodzenie raju na zasilane gazem.