W poniedziałek prezydenci Rosji i Chin za pomocą telemostu dadzą wspólnie sygnał do startu gazociągu Siła Syberii. Rosyjski gaz popłynie ze złóż obwodu irkuckiego i jakuckiego do odbiorców rosyjskich na Dalekim Wschodzie i na eksport do Chin. Projektową moc dostaw na rynek chiński – 38 mld m3 rocznie, gazociąg osiągnie w 2025 r – informuje Gazprom w komunikacie. Chińskie przedłużenie Siły Syberii będzie liczyć 5111 km i obejmie osiem prowincji – od Amuru do Szanghaju. Wzdłuż trasy zostanie zbudowanych dziewięć podziemnych zbiorników gazu. Pekin ocenia, że rosyjski gaz zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju i da niskoemisyjną energię.

Chiny potrzebują rocznie 280,3 mld m3 gazu (2018 r). Za 15 lat chiński apetyt na gaz wyrośnie, wg prognoz koncernu CNPC, do 610 mld m3 rocznie. Do tego czasu własne wydobycie sięgnie 300 mld m3. Pozostały surowiec Pekin musi importować.
Dlatego to nie koniec chińskiej ekspansji Gazpromu. Zasobność złóż Czajanda i Kowykta pozwala na wydobycie 50-60 mld m3 gazu rocznie. Gazprom prowadzi z Chińczykami rozmowy o zwiększeniu dostaw trasą zachodnią – gazociągiem Siła Syberii-2. Nowy gazociąg wykorzystać ma istniejącą już trasę dostaw do Nowosybirska i dalej do granicy z Chinami. Rosjanie rozmawiają też o kolejnej możliwości zwiększenia dostaw – ze złóż podmorskiego szelfu wyspy Sachalin na Morzu Ochockim.

""

Bloomberg

energia.rp.pl

Ukończenie Siły Syberii w planowanym czasie – pięciu lat od podpisania umowy, jest dużym osiągnięciem Gazpromu. Budowa była ogromnym wyzwaniem i logistycznym przedsięwzięciem. Cały gazociąg  liczy 3968 km, z czego odcinek „chiński” ze złoża Czajanda do granicznego punktu w Błagowieszczańsku to 2158 km. Z tego 1350 km znajduje się na terenie Jakucji – niezwykle trudnym geologicznie obszarze. Budowniczowie musieli pokonać wieczną zmarzlinę, bagna, wielkie rzeki, bezludne tereny Syberii.

O chiński kontrakt Gazprom zabiegał ponad dekadę. W końcu 2014 r podpisał umowę z chińskim CNPC. Umowa opiewa na 30 lat i 456 mld dol. i zakłada dostawy 38 mld m3 rosyjskiego gazu rocznie. Koszt całkowity (wraz z uruchomieniem wydobycia ze złóż) Siły Syberii zakładano w momencie podpisania kontraktu na 50-71 mld dol.. W ciągu 30 lat eksportu do Chin, Gazprom ma zarobić ponad 435 mld dol.