BP Plc. podał wyniki za I półrocze. Zysk netto wyniósł 4,756 mld dol. – o 9,7 proc. mniej w ujęciu rocznym. Na jedną akcję daje to 0,23 dolara wobec 0,26 dol. rok wcześniej. Przychody całej grupy łącznie z dochodami od wspólnych przedsięwzięć sięgnęły 141,154 mld dol. (-3,4 proc.).

CZYTAJ TAKŻE: BP z wielkim zyskiem i rosnącym długiem

Natomiast wydobycie węglowodorów zwiększyło się o 3,4 proc. do 3,786 mln baryłek naftowego ekwiwalentu, z czego 1,1 mld baryłek przypada na rosyjski Rosneft, gdzie BP ma blisko 20 proc. akcji. BP ocenił swój zysk z akcji Rosneft na 1,205 mld dol. przed opodatkowaniem (+18,9 proc.).

""

A motorist drives into a gas station operated by BP Plc in London, U.K./Bloomberg

energia.rp.pl

Jeżeli chodzi o zadłużenie koncernu, to na koniec czerwca 2019 wynosiło ono 46,5 mld dol.. To o 20 proc. więcej aniżeli rok wcześniej. Robert Dudley prezes BP był jednak zadowolony z rezultatów: – W połowie swojego planu pięcioletniego BP znajduje się na właściwej drodze. Stabilna praca i wzrost na wszystkich naszych kierunkach robót zapewniają wysokie dochody, przepływy pieniężne i zyski akcjonariuszy – skomentował wyniki prezes Dudley.