W Lotosie zakończyły się mediacje w ramach sporu zbiorowego, do którego doszło na tle płacowym. Zawarte porozumienie przewiduje, że pracownicy zarabiający do 5 tys. zł otrzymają we wrześniu 350 zł podwyżki z wyrównaniem od początku czerwca. Osoby, których wynagrodzenie mieści się w przedziale 5–8,5 tys., mogą liczyć na wzrost pensji o 250 zł.

– Zakończenie rozmów dotyczących regulacji płacowych stwarza możliwość rozpoczęcia prac mających na celu wypracowanie nowych zasad wynagradzania i premiowania, które zastąpią obowiązujące w Grupie Lotos od 2005 r. – informuje biuro prasowe. Nie podaje, o ile mogą wzrosnąć w tym roku łączne wynagrodzenia załogi. W latach 2015–2016 koszty świadczeń pracowniczych były podobne i wynosiły ok. 210 mln zł rocznie.