Według wstępnych szacunków wynik EBITDA segmentu Wytwarzanie wyniósł 27 mln zł, segmentu Dystrybucja 390 mln zł, a segmentu Sprzedaż 36 mln zł.

W III kwartale produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 916 GWh, dystrybucja energii elektrycznej 5.265 GWh, a sprzedaż energii elektrycznej (detal) 4.878 GWh.

Grupa zmieniła we wtorek termin publikacji raportu za III kwartał. Spółka planuje przedstawić wyniki 14 listopada, a wcześniej termin publikacji był wyznaczony na 9 listopada.