PKN Orlen wprowadza innowacje dla załadunku i transportu paliw

PKN Orlen wdrożył innowacyjny system lokalizacji cystern kolejowych, który monitoruje załadunek paliw, a w połączeniu z technologią GPS umożliwia także śledzenie pociągów na trasie przejazdu. Celem jest usprawnienie załadunku i poprawa bezpieczeństwa.

Publikacja: 03.03.2016 15:51

PKN Orlen wprowadza innowacje dla załadunku i transportu paliw

Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz Marta Bogacz

Innym innowacyjnym rozwiązaniem w zakresie logistyki jest uruchomiona w bazie magazynowej płockiego koncernu w Mościskach pod Warszawą telewizja technologiczna wykorzystywana w ramach programu pilotażowego do obsługi tankowania paliw do autocystern. Umożliwia ona zdalną identyfikację pojazdów.

„Wdrożone rozwiązania już wykazały zwiększenie efektywności procesów logistycznych, ale także podniosły poziom bezpieczeństwa” – podkreśliło biuro prasowe PKN Orlen, informując w czwartek o wprowadzanych nowych rozwiązaniach.

System ustalania lokalizacji cystern kolejowych oparty jest o technologię RFID – Radio Frequency IDentification. Jak wyjaśnił płocki koncern, specjalne oznakowanie wagonów pozwala określić ich aktualne miejsce na bocznicy, a także status, czyli czy cysterna jest pusta, załadowana, czy też wyłączona z eksploatacji. „Z kolei ta informacja wykorzystywana jest do lepszego planowania ich załadunku, co umożliwia efektywniejsze ich wykorzystanie” – zaznaczyła spółka. Znaczniki na wagonach odczytywane są zarówno przez zamontowane na stałe przy torowisku bramki, a także czytniki mobilne, obsługiwane przez personel.

„RFID w połączeniu z technologią GPS umożliwia także śledzenie pociągów w trasie, a to oznacza zwiększone bezpieczeństwo transportu oraz korzyści wynikające z lepszego planowania zapasów w sieci dystrybucyjnej” – podkreślił PKN Orlen. Spółka ta zarządza system lokalizacji cystern kolejowych na zasadzie wyłączności, niezależnie od pochodzenia obsługiwanych wagonów z cysternami.

Telewizja technologiczna do obsługi tankowania autocystern została opracowana i uruchomiona w bazie magazynowej PKN Orlen w Mościskach. Jak wyjaśnił płocki koncern, zastosowane tam rozwiązanie korzysta z technologii identyfikacji tablic rejestracyjnych pojazdów LPR – License Plate Recognition, które są odczytywane z obrazu przekazywanego przez kamery cyfrowe. Funkcja ta, jak zaznaczyła spółka, jest zintegrowana z systemem obsługi terminala paliwowego, co umożliwia automatyzację części procesu napełniania autocystern.

„Zdalna identyfikacja pojazdu odbywa się na każdym kroku – przed wjazdem na teren terminala, następnie do strefy nalewczej oraz na zakończenie procesu tankowania oraz zamykania transakcji” – podkreśliło biuro prasowe PKN Orlen.

Według płockiego koncernu, „testy telewizji technologicznej pokazały, że spełnia ona początkowe założenia, zwiększając przepustowość terminala dzięki skróceniu czasu obsługi kierowcy o 30 proc.”. „Ma to duże znaczenie zarówno dla PKN Orlen z uwagi na możliwość obsługi większej liczby kierowców w danym czasie, jak i dla przewoźników w postaci efektywniejszego wykorzystania czasu pracy kierowców autocystern. Jednocześnie automatyzacja procesu przyczyniła się do wzrostu bezpieczeństwa poprzez właściwe zarządzanie liczbą autocystern, które mogą znajdować się w danym momencie na terenie obiektu” – zaznaczyła spółka.

PKN Orlen jest największym podmiotem branży paliwowej w Polsce i jednym z największych w segmencie rafineryjno-petrochemicznym w Europie. Na terenie kraju spółka zapewnia dostawy paliwa, w tym różnych gatunków benzyny i oleju napędowego, na stacje własnej sieci oraz sieci innych koncernów, na podstawie zawartych umów.

Z końcem lutego, na podstawie umowy warunkowej zawartej jeszcze w listopadzie 2015 r., PKN Orlen sprzedał jedną ze swych spółek spedycyjnych – Orlen Transport. Podmiot ten nabyła TP, spółka zależna Trans Polonia. Wartość sprzedaży wyniosła 84,5 mln zł. Transakcja została sfinalizowana mimo sprzeciwu związków zawodowych płockiego koncernu. Jak zaznaczył wówczas płocki koncern, „sprzedaż aktywów transportowych, które pozostają poza obszarem działalności podstawowej, jest zgodna ze strategią PKN Orlen i ma na celu wzrost wartości koncernu w perspektywie długoterminowej”. Orlen Transport to podmiot usług transportu drogowego: benzyny, paliwa JET, oleju napędowego oraz LPG, który na terenie Polski posiada 23 bazy i 223 zestawy autocystern przystosowane do przewozu towarów niebezpiecznych.

W połowie lutego UOKiK o cztery miesiące przedłużył termin zakończenia postępowania dotyczącego przejęcia przez PKP Cargo kontroli nad inną spółką spedycyjną PKN Orlen – Orlen KolTrans oraz części mienia Euronaft Trzebinia. Także w tym przypadku warunkowa umowa sprzedaży za ponad ok. 250 mln zł została zawarta w listopadzie 2015 r. i oprotestowana przez związki zawodowe płockiego koncernu. Spółki Orlen KolTrans oraz Euronaft Trzebinia zajmują się przewozem paliw i chemikaliów, transportując ponad 40 proc. produktów wytwarzanych przez PKN Orlen, głównie do terminali paliwowych i zakładów chemicznych. Orlen KolTrans zatrudnia ponad 300 osób. Przewozi produkty rafineryjne i petrochemiczne w ilości ok. 200 tys. ton na miesiąc.

Surowce i Paliwa
Posłanka KO: prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zarobków w Orlenie
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Surowce i Paliwa
Kim jest Ireneusz Fąfara, nowy prezes Orlenu?
Surowce i Paliwa
Orlen ma nowego prezesa. Zmiany w zarządzie grupy
Surowce i Paliwa
Prezes Azotów: Ostatnie lata osłabiły grupę we wszystkich wymiarach
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Surowce i Paliwa
Pułapka doskonałego węgla. Tu najtrudniej będzie się rozstać z kopalinami