Nowym jej prezesem został Igor Wasilewski, a wiceprezesami: Tadeusz Zwierzyński i Rafał Miland. Z dotychczasowego zarządu na stanowisku pozostał wiceprezes Sławomir Stachowicz.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN „Przyjaźń” odwołało wcześniej z zarządu spółki Marcina Moskalewicza, dotychczasowego prezesa oraz wiceprezesów: Dariusza Zawadkę i Aleksandrę Sieczkowską-Pachelską – poinformowała PAP spółka.

„Moim zadaniem będzie realizacja strategii firmy w taki sposób, aby zwiększenie wartości firmy dla interesariuszy było połączone ze wzrostem satysfakcji klientów ze świadczonych usług oraz ciągłym doskonaleniem procesów wewnątrz firmy. Jestem przekonany, iż PERN może mieć jeszcze silniejszą pozycję na rynku i tworzyć coraz bardziej efektywny zespół zaangażowanych pracowników” – powiedział nowy prezes PERN Igor Wasilewski, cytowany w komunikacie spółki.

PERN jest strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego Polski spółką, która tłoczy ropę naftową rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do krajowych rafinerii, a także rafinerii w Niemczech