PKN Orlen podpisał aneks do umowy zawartej trzy lata temu z koncernem Rosneft Oil Company. Na jego mocy Rosjanie od 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2019 r. mają dostarczyć płockiej grupie od 18 mln ton do 25,2 mln ton ropy naftowej. Przewidywana maksymalna wartość dostaw, w obecnych warunkach rynkowych, wyniesie około 26 mld zł.

Dostawy mają być realizowane do rafinerii w Płocku. Rocznie przerabia ona 14-15 mln ton ropy. PKN Orlen posiada jednak opcję, która przewiduje, że część dostaw może być odbierana w gdańskim Naftoporcie lub w terminalu w Butyndze na Litwie.

Na podstawie pierwotnie zawartej umowy z Rosneft Oil Company, PKN Orlen miał zagwarantowany surowiec w ilości około 18 mln ton, z terminem dostaw od 1 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2016 r. Płocki koncern przekonuje, że kontynuacja współpracy z Rosjanami, na bazie pierwszej w historii długoterminowej umowy na dostawy ropy bezpośrednio od producenta, poza aspektami handlowymi, gwarantuje stabilność dostaw w dłuższym horyzoncie.

PKN Orlen, oprócz podpisanego obecnie aneksu, dysponuje kontraktem ze szwajcarskim Tatneft Europe, handlowym ramieniem rosyjskiego producenta ropy Tatneft. Umowę z tym podmiotem zawarto dzień prze Wigilią. Na jej mocy polska spółka ma otrzymywać ropę od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. Wolumen dostaw określono od 3,6 mln ton do 7,2 mln ton. Przewidywana maksymalna wartość dostaw to około 7,4 mld zł.

Płocki koncern zapewnia, że przyjęta struktura dostaw umożliwi reagowanie na zmiany na rynku ropy i pozostawia przestrzeń do pozyskiwania surowca z alternatywnych kierunków.