PKN Orlen po trzech kwartałach tego roku przeznaczył na inwestycje 1,89 mld zł. Najwięcej pieniędzy, bo 627 mln zł wydał na projekty energetyczne w tym zwłaszcza, budowę elektrociepłowni we Włocławku. Stosunkowo duże kwoty przeznaczył na inwestycje w instalacje rafineryjne (404 mln zł) i petrochemiczne (271 mln zł). Wreszcie na segment detalicznej sprzedaży paliw wydał 247 mln zł, a na projekty poszukiwawczo – wydobywcze 195 mln zł.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami płocki koncern miał w tym roku przeznaczyć na inwestycje rozwojowe oraz tzw. utrzymanie i regulacje 3,8 mld zł. Wydatki te nie obejmują kwoty 1,5 mld zł planowanych na nabycie aktywów wydobywczych Kicking Horse Energy i FX Energy. – Realizacja naszych planów inwestycyjnych na koniec roku będzie zapewne mniejsza niż zakładaliśmy – powiedział podczas prezentacji wyników Rafał Warpechowski, dyrektor wykonawczy ds. planowania i sprawozdawczości PKN Orlen.

Mniejsze wydatki obejmą zwłaszcza działalność poszukiwawczo – wydobywczą. Koncern już we wcześniejszych kwartałach zapowiadał, że będą one niższe ze względu na niski kurs ropy naftowej. Warpechowski informuje, że spółka przygotowuje się w środkowej Polsce do wykonania pierwszego odwiertu w ramach projekt Mid-Poland Unconventionals. Ponadto duży nacisk kładzie na poszukiwania w południowo – wschodniej części kraju. W ramach projektu Bieszczady współpracuje z PGNiG. Samodzielnie będzie za to prowadzić poszukiwania na obszarach określonych jako: Karpaty i Miocen. Spółka aktywniej inwestuje w Kanadzie. O ile w drugim kwartale nie zrealizowała tam żadnych odwiertów, ze względu na coroczną sezonową przerwę techniczną, o tyle w trzecim kwartale rozpoczęła ich już dziewięć.

PKN Orlen nadal będzie istotne wydatki realizował w obszarze energetyki. Poza budową elektrociepłowni we Włocławku, która ma być oddana do użytku w drugim kwartale 2016 r., trwają prace przy elektrociepłowni w Płocku. Ta ma ruszyć pod koniec 2017 r. Koszt jej budowy to 1,65 mld zł. Inwestycja we Włocławku pochłonie z kolei 1,4 mld zł.