W trzecim kwartale średnia dzienna produkcja ropy i gazu Serinus Energy wynosiła 4,1 tys. boe (baryłki ekwiwalentu ropy naftowej). To oznacza wzrost o 2 proc. w porównaniu do poziomu z drugiego kwartału. Zwyżka wynikała przede wszystkim ze wznowienia wydobycia na polu Sabria w Tunezji.

Spółka podaje, że na tunezyjskich złożach produkcja wyniosła w trzecim kwartale średnio 1,3 tys. boe dziennie. To oznaczało wzrost o 11 proc. w stosunku do drugiego kwartału. Oprócz wznowienia produkcji na polu Sabria, wpływ na uzyskane wyniki miało również przezwyciężenie problemów, które ograniczały wydobycie na polu Chouech Es Saida. Za baryłkę ropy Serinus uzyskiwał w Tunezji średnio cenę 51,31 USD, a za 1 tys. stóp sześc. gazu 7,93 USD.

Serinus Energy ujawnił też, że w październiku wydobywał w Tunezji średnio 1,1 tys. boe dziennie. Ponadto tamtejszy odwiert Win-12bis jest obecnie wyłączony i prowadzone są prace naprawcze w celu usunięcia niedrożności rur wydobywczych.

Spółka prowadzi też wydobycie na Ukrainie. Produkcja w tym kraju przypadająca na giełdową firmę wyniosła w trzecim kwartale 456 tys. m sześc. gazu oraz 53 baryłek kondensatu (tzw. lekka ropa naftowa) dziennie. Niewielki spadek produkcji w porównaniu do drugiego kwartału wynikał z niższego popytu. W październiku produkcja Serinus osiągnęła na Ukrainie poziom 444,5 tys. m sześc. gazu oraz 62 baryłek kondensatu dziennie. Za 1 tys. stóp sześc. gazu Serinus Energy uzyskiwał na Ukrainie 6,58 USD, a za baryłkę kondensatu 43,01 USD.

Firma ciągle liczy na korzystne dla siebie zmiany legislacyjne na Ukrainie. Na początku października tamtejszy parlament przyjął w pierwszym czytaniu projekt ustawy obniżającej podatek od wydobycia ropy i gazu. Proponuje się w nim obniżenie opłat licencyjnych z 55 proc. do 29 proc. dla odwiertów do 5 km i z 28 proc. do 14 proc w przypadku odwiertów głębszych niż 5 km. W ciągu najbliższych 2-3 tygodni projekt powinien zostać poddany drugiemu czytaniu. W przypadku jego przyjęcia, przed wejściem w życie musi być jeszcze podpisany przez prezydenta.