PIR zainwestuje w projekt nie więcej niż 750 mln zł, obejmując w spółce celowej 50 proc. bez jednego udziału. Całkowita wartość projektu szacowana jest na ok. 1,5 mld zł.

Tauron oraz PIR zawiążą spółkę celową, której zadaniem będzie finansowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz w dalszej kolejności eksploatacja bloku energetycznego. Finansowanie zostanie zapewnione przez grupę Tauron i Fundusze Inwestycji Infrastrukturalnych zarządzane przez PIR w formie długoterminowego instrumentu kapitałowego, w wysokości 750 mln zł.

– To nasza kolejna – obok m.in. bloku węglowego o mocy 910 MW w Jaworznie – duża inwestycja w odtworzenie mocy wytwórczych. Celem projektu jest budowa i eksploatacja nowoczesnego, wysokosprawnego bloku energetycznego, który będzie jednostką systemową produkującą energię elektryczną i ciepło w wysokosprawnej kogeneracji – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron.

Zobowiązanie PIR do przystąpienia do spółki celowej uzależnione jest (poza utworzeniem przez Tauron Wytwarzanie spółki celowej i wniesieniem do niej majątku początkowego) m.in. od zawarcia dalszych stosownych umów umożliwiających realizację projektu (w tym umowy wspólników pomiędzy stronami, emitentem oraz spółką celową, umowy przyłączeniowej bloku do sieci elektroenergetycznej) oraz uzgodnienia wszelkich kwestii związanych z realizacją projektu (m.in. dotyczących zarządu oraz spraw organizacyjno-technicznych), uzyskania zgody na koncentrację oraz wszelkich innych niezbędnych pozwoleń – napisano w komunikacie.