Ponad 26 mld zł na podstawowe wydatki Enei do 2030, a kolejne 11,5 mld zł – na rozwój

materiały prasowe

Enea w latach 2016-2030 przeznaczy na podstawowe cele inwestycyjne ok. 26,4 mld zł – podała poznańska spółka w strategii.

Grupa energetyczna planuje też wdrożenie programu wzrostu efektywności nakładów inwestycyjnych. W wyniku przeprowadzonych analiz zoptymalizowano planowane w poprzedniej strategii wydatki w zakresie OZE oraz źródeł kogeneracyjnych i sieci ciepłowniczych do 2020 r.

Wygenerowany w ten sposób potencjał oraz sytuacja finansowa grupy umożliwi spółce przeznaczenie dodatkowych 6,2 mld zł w perspektywie 2025 r. oraz 5,3 mld zł w latach 2026 – 2030 na inwestycje rozwojowe.

Jak tłumaczy spółka nakłady te stanowią maksymalny budżet inwestycyjny, jaki grupa może przeznaczyć na atrakcyjne ekonomicznie inwestycje, w tym akwizycje.

Enea zakłada zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej do klientów końcowych do poziomu 20,1 TWh w 2025 r., co oznacza wzrost o 24,4 proc. w stosunku do roku 2015

Wzrost ten będzie wynikał z rozbudowy własnych, konwencjonalnych mocy wytwórczych. Niezależnie od uruchomienia w Elektrowni Kozienice bloku o mocy 1075 MW, Enea planuje zaangażowanie w budowę nowych źródeł lub akwizycje już istniejących na poziomie dodatkowych 1500 – 2000 MW w perspektywie 2025 r.

Część tych projektów ma być realizowane poprzez partnerstwa z innymi grupami energetycznymi. W tym przypadku może chodzić o budowę wraz z Energa bloku na 1 tys. MW w Ostrołęce. Grupy maja podzielić się kosztami po połowie, ale nie wykluczają też udziału inwestora finansowego.

Jednocześnie grupa zakłada modernizację istniejących bloków 200 MW i 500 MW w Elektrowni Kozienice w zakresie niezbędnym dla zapewnienia efektywności ich pracy oraz spełnienia norm środowiskowych.

Łączna moc zainstalowana konwencjonalnych źródeł wytwarzania ma wzrosnąć z dzisiejszego poziomu 3,2 GW do 5,8 – 6,3 GW w 2025 r. Pozwoli to grupie na produkcję ze źródeł własnych 20,7 – 22,8 TWh energii elektrycznej, co oznaczać będzie zbilansowanie produkcji i sprzedaży energii elektrycznej.

Istotnym elementem zakładanego wzrostu produkcji energii elektrycznej ma być inwestycja w nowoczesny blok w technologii czystego węgla o mocy 300 – 500 MW.

– Trwają intensywne analizy modelu biznesowego projektu. Spółka zakłada, że zostanie on zlokalizowany w pobliżu źródeł paliwa, co pozwoli na zwiększenie efektywności ekonomicznej tej inwestycji – napisano w strategii.

Przypomnijmy, że Enea kontroluje lubelską kopalnię Bogdanka. Wcześniejsze plany zakładały budowę niedaleko niej źródła wytwórczego o mocy ok. 500 MW.

Od początku 2016 r. Enea przewiduje przyszłą transformację rynku w kierunku rozwoju rozproszonych źródeł wytwarzania oraz wyspowych rynków energetycznych. Dlatego będzie stawiać na silny rozwój generacji rozproszonej, inwestując w lokalne źródła poligeneracyjne (energia elektryczna, ciepło, chłód i inne produkty).

– Enea akcentuje również dalszy rozwój segmentu ciepło, który gwarantuje bezpieczny zwrot z inwestycji, poprzez rozwój źródeł kogeneracyjnych i produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu. W zakresie odnawialnych źródeł energii Grupa będzie koncentrować się przede wszystkim na wzroście efektywności funkcjonowania posiadanych już aktywów dostrzegając swoją szansę w rozwoju hybrydowych OZE – poinformowała spółka.

Enea zadeklarowała jednocześnie, że będzie dążyć do zabezpieczenia paliw na potrzeby własnej działalności wytwórczej.

Grupa szacuje, że zwiększenie własnych, konwencjonalnych mocy do poziomu 5,8 GW podniesie zapotrzebowanie na węgiel kamienny z dzisiejszego poziomu ok. 5,5 mln t/rok do ok. 10,9 mln t/rok.

Mogą Ci się również spodobać

Instalacje dla Lotosu za 1,26 mld zł

Na 1,26 mld złotych opiewa kontrakt, jaki spółka Lotos Asfalt podpisała z KT Kinetics ...

CEZ rusza na zakupy w Polsce

Ciepłownictwo, kogeneracja i OZE – polska spółka czeskiego koncernu energetycznego szuka możliwości rozwoju w ...

Za tydzień ruszą notowania Petrolinvestu

Akcjami spółki będzie można znowu handlować ale pod warunkiem, że do 26 października nastąpi ...

PGNiG dołoży do wymiany kopciuchów, najwięcej dużym rodzinom

Gazowa grupa wyda 13 mln zł na dopłaty do wymiany starych kotłów węglowych, tzw. ...

Rosneft wchodzi do Egiptu

Rosjanie kupili od Włochów 30 proc. udziału w największym podmorskim złożu gazu Egiptu. Rosneft ...

Shell odpowie przed holenderskim sądem

Koncern energetyczny Shell odpowie przed holenderskim sadem za katastrofę ekologiczną w Nigerii. Sędzia Hans ...