Sytuacja w Onico nadal się pogarsza

pressroom.onico.pl

Alior Bank i ING Bank Śląski wypowiedziały spółce umowy kredytowe. Ponadto doszło do roszad w radzie nadzorczej, odwołano członka zarządu, a walne zgromadzenie nie podjęło kilku zaplanowanych uchwał.

 

Akcje Onico znów mocno tracą na wartości. Na otwarciu dzisiejszych notowań na NewConnect płacono za nie już tylko 5,5 zł, co oznaczało spadek aż o 40,9 proc. w stosunku do piątkowego zamknięcia. Ostatnio tak nisko były wyceniane w 2011 r.

 

CZYTAJ TAKŻE: Onico ma coraz większe problemy. Ogromna przecena akcji

 

Kolejna fala wyprzedaży to następstwo opublikowanych komunikatów na temat wypowiedzenie spółce umów kredytowych i umowy faktoringu pełnego przez Alior Bank. Jako powód podano m.in. opublikowane przez Onico treści raportów bieżących dotyczące informacji o wstrzymaniu finansowania przez instytucje kredytowe i pogorszeniu sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy. Skutkiem tego może być istotne zagrożenie terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań. Bank stwierdził też rozbieżności między danymi finansowymi firmy zawartymi we wniosku kredytowym, a faktycznie wykazanymi w opublikowanych sprawozdaniach. Ponadto Alior Bank przeprowadził ocenę ryzyka wskazującą na utratę zdolności kredytowej przez Onico oraz niewywiązywanie się przez spółkę z postanowień umowy dotyczących utrzymania wskaźników finansowych na określonym poziomie.

Trzy umowy wypowiedział ING Bank Śląski: o refinansowanie rezerw na kwotę ponad 21,7 mln USD, kredytową o wartości prawie 10,6 mln zł oraz wieloproduktową opiewająca na 10 mln zł. W tym przypadku jako powód podano jednie wnikliwą analizę sytuacji ekonomicznej spółki.

 

Bloomberg

 

Ostatnie dni to również istotne roszady w radzie nadzorczej Onico oraz odwołanie przez radę z funkcji członka zarządu Jolanty Burzyńskiej. Tym samym dziś w skład zarządu wchodzi jednie Tomasz Turczyn, wiceprezes ds. strategii.

Warto też zauważyć, że na sobotnim zwyczajnym walnym zgromadzeniu Onico nie były przedstawione i rozpatrzone sprawozdania z działalności rady nadzorczej i zarządu. Podobnie sytuacja wyglądała ze sprawozdaniami finansowymi spółki i grupy za 2018 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Nie podjęto też uchwały o podziale ubiegłorocznego zysku.

 

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Unijna zgoda na węgierską atomówkę

Komisja Europejska zgodziła się, by węgierską elektrownię atomową rozbudowali za swoje pieniądze Rosjanie. Kontrowersje ...

Wybuchł największy rurociąg Ameryki

Pożar i wybuch rurociągu Colonial Pipeline wywołał dziś na giełdzie w Nowym Jorku skok ...

W Rzeszowie rusza Eco Energy Summit 2015

W środę rozpoczyna się trzydniowy cykl debat o przyszłości energetyki z udziałem ministrów, ekspertów ...

Niemcy zawodzą Gazprom

Tego się Rosjanie nie spodziewali. Największy gazowy sojusznik podał trzy warunki wsparcia projektu rozbudowy ...

Przedsiębiorstwa ciepłownicze mają problem

Mając dobry program dla ciepłownictwa moglibyśmy wiele wygrać w negocjacjach budżetowych z Unią Europejską ...

Węglowe eldorado dobiega końca

Po rekordowych cenach wkrótce może nie być śladu. Import z Rosji nie słabnie, energetyka ...