Kwota kredytu w całości zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych w sieci dystrybucyjne energii elektrycznej w południowej oraz południowo-zachodniej części kraju.

Środki pozyskane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zostaną przeznaczone m.in. na inwestycje związane z przyłączaniem nowych klientów (w tym mikroinstalacji), rozwój infrastruktury smart meeteringu (inteligentne systemy pomiarowe) czy też modernizację i rozbudowę stacji transformatorowych w celu poprawy jakości dostaw energii. Zakończenie zadań inwestycyjnych planowane jest do końca 2026 r.

- Finansowanie pomoże Tauronowi zmodernizować sieć dystrybucji energii elektrycznej i uczyni ją kompatybilną z odnawialnymi źródłami energii, co wydajnie podniesie wskaźnik dekarbonizacji. Inwestycja planowana jest w południowej Polsce i pomoże osiągnąć większą spójność gospodarczo - społeczną w regionie - powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, która odpowiada za działalność EBI w Polsce. - Współpracujemy z EBI od 10 lat, ale to największa tego typu umowa. Pozwoli ona na rozwój sieci, przyłączenie nowych mikroinstalcji, i szerzęj wszystkich instalacji PV - wyjaśnia Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu Taurona.

Zgodnie z umową Tauron będzie mógł wykorzystać pozyskane środki w ciągu trzech lat od daty podpisania umowy, zaś maksymalny okres spłaty zobowiązań to osiemnaście lat.