Duże zmiany dla prosumentów. Jest projekt noweli ustawy OZE

Prosumenci będą mogli zdecydować po 1 lipca, czy chcą być rozliczani w tzw. net-billingu w oparciu o rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej czy w oparciu o cenę godzinową - wynika z projektu opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Publikacja: 09.04.2024 09:41

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreślało, że nowy system rozliczeń był konieczny, ponieważ zbyt

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreślało, że nowy system rozliczeń był konieczny, ponieważ zbyt gwałtowny rozwój domowej fotowoltaiki zaszkodziłby bezpieczeństwu sieci i w konsekwencji samym prosumentom.

Foto: Adobe Stock

W poniedziałek na stronach wykazu prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia do projektu noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Projekt, który przygotowuje resort klimatu i środowiska ma zostać przyjęty do końca drugiego kwartału.

Zdaniem autorów projektu obecne przepisy nie zapewniają skutecznego rozwoju OZE. Projektowane przepisy będą dotyczyć czterech obszarów: zapewnienia zgodności prawa krajowego z prawem unijnym, przyśpieszenia wydawania zezwoleń w obszarze OZE, zmian porządkujących w związku z wejściem w życie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), zmian w systemie rozliczeń net-billing

Czytaj więcej

Redukcja OZE staje się normą. Trzeba się do tego przygotować

Możliwość wyboru dla prosumentów

W kwestii zmian rozliczania się prosumentów przypomniano, że zgodnie z obowiązująca ustawą o OZE wyliczenie wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez prosumenta i prosumenta zbiorowego według rynkowej miesięcznej ceny energii elektrycznej będzie prowadzone do dnia 30 czerwca 2024 r., a od dnia 1 lipca 2024 r. wartość energii będzie wyliczana w oparciu o rynkową, godzinową cenę energii elektrycznej. Zauważono, że zależnie od profilu zużycia prądu przez prosumenta, może to zmniejszyć opłacalność funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej.

– Dodatkowo, porównanie cen energii elektrycznej wynikającej z taryfy sprzedawcy, po której prosument jest rozliczany za pobraną energię, z ceną, po której energia ta jest rozliczana po wprowadzeniu do sieci elektroenergetycznej i zapisywana jako depozyt prosumencki na koncie prosumenta, wskazano potrzebę przyjęcia rozwiązań mających na celu zwiększenie opłacalności instalacji fotowoltaicznej – czytamy w wykazie.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, po 1 lipca 2024 r. ma zostać utrzymana możliwość rozliczania się w net-billingu w oparciu o rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej. Prosumenci będą jednak mogli, składając oświadczenie sprzedawcy, zmienić sposób rozliczeń na rozliczenie w oparciu o rynkową godzinową cenę energii elektrycznej. - Zachętą do zmiany systemu rozliczenia będzie możliwość zwiększenia wartości zwrotu niewykorzystanych przez prosumenta środków za wprowadzoną do sieci energię elektryczną w okresie kolejnych 12 miesięcy (tzw. nadpłaty) do 30 proc. - czytamy w wykazie.

Dodano, że jeśli prosument zdecyduje się nadal stosować dotychczasowy sposób rozliczeń, wysokość jego nadpłaty nie ulegnie podwyższeniu i jak dotychczas będzie wynosić do 20 proc. wartości energii wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.

Wbrew wcześniejszym spekulacjom, w wykazie nie ma informacji o wprowadzeniu ceny minimalnej dla odkupu energii wyprodukowanej przez prosumentów.

W rynkowym systemie rozliczeń (net billing) to prosument sprzedaje nadwyżki wyprodukowanej przez siebie energii, a w razie potrzeby ją kupuje. Nie dostaje on jednak pieniędzy do ręki, a rozliczenia następują za pośrednictwem konta prosumenckiego, z którego następuje zakup energii. Net billing zastąpił net metering, oparty na systemie opustów. Zgodnie z poprzednią metodą, prosument rozliczał się z energii ilościowo. Za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci mógł pobrać za darmo 0,8.

Krótsze procedury dla OZE

Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami skrócone mają zostać także terminy trwania procedur dla instalacji i projektów dla wybranych źródeł OZE, ze szczególnym uwzględnieniem montowanych na dachach budynków paneli fotowoltaicznych i położonych na tym samym terenie magazynów energii, pomp ciepła, urządzeń i instalacji niezbędnych do przyłączenia do sieci danej instalacji OZE oraz remontu, odbudowy, przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy instalacji OZE.

Zmiany mają objąć procedury na wydanie: decyzji o pozwoleniu na budowę w przedmiocie robót budowlanych, warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz ciepłowniczej, koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej lub koncesji na wytwarzanie ciepła, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji.

W poniedziałek na stronach wykazu prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia do projektu noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Projekt, który przygotowuje resort klimatu i środowiska ma zostać przyjęty do końca drugiego kwartału.

Zdaniem autorów projektu obecne przepisy nie zapewniają skutecznego rozwoju OZE. Projektowane przepisy będą dotyczyć czterech obszarów: zapewnienia zgodności prawa krajowego z prawem unijnym, przyśpieszenia wydawania zezwoleń w obszarze OZE, zmian porządkujących w związku z wejściem w życie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), zmian w systemie rozliczeń net-billing

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
OZE
Brakuje magazynów energii z odnawialnych źródeł
OZE
Nadzorca polskiej energetyki znów zredukował OZE. Pojawiły się ceny ujemne
OZE
Słoneczne rekordy jedne po drugim i to mimo interwencji operatora
OZE
Ukraina będzie eksportować LNG do Europy i budować OZE
OZE
Masowe redukcje mocy z odnawialnych źródeł energii
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy