Wedle informacji „Parkietu” 1 marca zbiera się rada nadzorcza Polenergii, której przewodniczącą jest Dominika Kulczyk. W godzinach popołudniowych możemy poznać nazwisko nowego prezesa spółki oraz jednego z jego zastępców, wiceprezesa ds. finansowych. Wakat na tych dwóch stanowiskach pojawił się po tym jak 27 lutego Michał Michalski prezes Polenergii oraz Tomasz Kietliński członek zarządu i dyrektor finansowy, złożyli rezygnację. Na ten moment nie udało się nam potwierdzić kto będzie kierował tą spółką. Obecnie w składzie zarządu spółki są: Iwona Sierżęga oraz Piotr Maciołek.

Jakie były powody rezygnacji prezesa Michalskiego? Spekulacji jest wiele. Niewykluczone, że ma to związek z trwającymi konkursami w spółkach energetycznych kontrolowanych przez Skarb Państwa, a więc w Tauronie, Polskiej Grupie Energetycznej oraz w Orlenie. Nie jest jasne, czy prezes Michalski mógłby objąć stery w jednej z tych firm. Co do przyczyn, bardziej prawdopodobne wydają się przetasowania w Polenergii związane z rosnącą rolą kanadyjskiego funduszu inwestycyjnego Brookfield, który poprzez BIF IV Europe Holdings Limited posiada 32 proc. udziałów. Dominika Kulczyk, poprzez Fundusz Mansa Investments, posiada blisko 43 proc.

Informacja o zmianie w zarządzie zbiega się w czasie z walnym zgromadzeniem spółki i planowaną emisją akcji. Zarząd Polenergii chce nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, umożliwiającego przeprowadzenie w przyszłości jednej lub większej liczby emisji akcji. Polenergia planuje pozyskać w latach 2024–2027 do około 3,4 mld zł. Planowana emisja dotyczy maksymalnie 57,9 mln akcji. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na morską i lądową energetykę wiatrową i farmy fotowoltaiczne oraz dalszy rozwój projektów wodorowych, magazynowanie energii i elektromobilność. W tej sprawie m.in. zaplanowano nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki na 13 marca.