Aukcje będą przeznaczone wyłącznie dla tzw. nowych instalacji. Mają zostać rozstrzygnięte do końca roku.

W siedmiu aukcjach dla technologii dotychczas najbardziej aktywnych, tj. wykorzystujących energię słoneczną oraz energię wiatru na lądzie, przeznaczono łącznie 33 TWh o łącznej wartości ponad 10 mld zł.  Dla instalacji nie większych niż 1 MW aukcja odbędzie się 21 listopada, a dla większych 22 listopada.

Największym koszykiem, zarówno pod kątem wolumenu energii elektrycznej jak i wartości, będzie natomiast koszyk wspólny dla biogazowni składowiskowych, biogazowni na oczyszczalniach ścieków, biogazowni innych niż rolnicze, dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego, o mocy powyżej 1 MW (45 TWh o łącznej wartości 24,7 mld zł). Aukcja zaplanowana jest na 14 listopada. Dzień wcześniej ma się odbyć aukcja dla instalacji w tych technologiach, ale o mocy nie większej niż 1 MW.

Na 15 listopada przewidziano aukcję dla biogazu rolniczego, a na 16 i 17 listopada aukcje dla hydroenergii i geotermii.