Startuje kolejna edycja dotacji do fotowoltaiki „Mój Prąd”

Rusza czwarty nabór do programu Mój Prąd, a więc dotacji do domowej instalacji fotowoltaicznej. Nowością będzie także wsparcie finansowe do magazynów energii. Martwić może jednak niewielki budżet wynoszący 350 mln zł. Oznacza to, że pula może się bardzo szybko wyczerpać.

Publikacja: 29.03.2022 20:47

Startuje kolejna edycja dotacji do fotowoltaiki „Mój Prąd”

Foto: anatoliy_gleb - stock.adobe.com

15 kwietnia 2022 roku zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach czwartego naboru do programu Mój Prąd, z którego można otrzymać dotacje na inwestycję w instalacje fotowoltaiczne.

Mały budżet z szansą na zwiększenie?

Budżet programu Mój Prąd 4.0 będzie w pierwszej fazie wynosić w wysokości 350 mln zł. Środki będą pochodzić z unijnego mechanizmu wspierającego na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU) – Chcemy obserwować na bieżąco realizację programu i prowadzić jego ewaluację, patrzeć, jak prosumenci zareagują na nowy system wsparcia – wyjaśniał skąd tak stosunkowo niska kwota Paweł Mirowski, p.o. Prezesa Zarządu Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ireneusz Zyska wiceminister klimatu i środowiska podkreślił, że resort jest przygotowany na zwiększenie jego budżetu ze środków POIiŚ i innych funduszy. Dwa pierwsze nabory w ramach pierwszej edycji programu mogły liczyć na budżet rzędu 1 mld zł. Program ma obowiązywać do grudnia lub do wyczerpania dotacji. Taki niewielki budżet może jednak oznaczać, że środki wyczerpią się już latem tego roku.

Na co dotacje?

Nowy system kładzie nacisk na konsumpcje energii w miejscu jej wytworzenia. Resort chce także graniczyć przewymiarowanie instalacji. do dofinansowania z NFOŚiGW kwalifikowane będą następujące koszty: zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele z niezbędnym oprzyrządowaniem) oraz zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytworzoną energią. Z nowej edycji programu będą mogli skorzystać prosumenci rozliczający się w ramach systemu net-billing. Łączna, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 500 zł, a wysokość dotacji zależy od stopnia rozbudowania systemu o urządzenia zwiększające zużycie energii w budynku i od tego, czy już wcześniej instalacja w budynku została dofinansowana czy też nie.

Dla nowych prosumentów przewidziano dofinansowanie w wysokości do 4 000 zł dla samej instalacji fotowoltaicznej. Do tego do 5 000 zł na magazyn ciepła lub 7 500 zł na magazyn energii elektrycznej. Dodatkowe 3 000 zł można otrzymać przy zainstalowaniu systemów zarządzania energią. Ta ostatnia możliwość warunkowana jest zakupem magazynu energii elektrycznej lub ciepła.

Jeśli prosument otrzymał już dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, ale zakłada rozbudowę systemu i chce przejść na net-billing może liczyć na dodatkową dotację w wysokości 2 000 zł. Dotacje do pozostałych elementów wynosić będzie tyle samo, ile dla nowych prosumentów. Według analiz przeprowadzonych przez ministerstwo klimatu i środowiska, nie uwzględniając magazynu energii i systemu zarządzania energią, w nowym systemie net-billingu instalacja fotowoltaiczna powinna zwrócić się w 7,5 roku.

Blisko milion prosumentów

Wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. rozwoju OZE Ireneusz Zyska podkreślił, że Polityce Energetycznej do 2040 oraz w Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu założono rozwój odnawialnych źródeł energii w tym fotowoltaiki. Założenia strategii już teraz zostały osiągnięte parę lat przed czasem. Jeśli w 2015 r. było 4 tys. prosumentów, to w lutym 2022 r., było 932 tys. prosumentów, a łączna moc wynosiła 6,7 GW mocy zainstalowanej. To efekt programu Mój Prąd, z którego dotacji rzędu 1,8 mld zł zostały przekazane lub jeszcze zostanie przekazane w ramach trzech naborów do programu.

15 kwietnia 2022 roku zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach czwartego naboru do programu Mój Prąd, z którego można otrzymać dotacje na inwestycję w instalacje fotowoltaiczne.

Mały budżet z szansą na zwiększenie?

Pozostało 93% artykułu
OZE
Brakuje magazynów energii z odnawialnych źródeł
OZE
Nadzorca polskiej energetyki znów zredukował OZE. Pojawiły się ceny ujemne
OZE
Słoneczne rekordy jedne po drugim i to mimo interwencji operatora
OZE
Ukraina będzie eksportować LNG do Europy i budować OZE
OZE
Masowe redukcje mocy z odnawialnych źródeł energii
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy