Zgodnie z przedmiotem zgłoszenia na stronach Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nowy podmiot ma produkować i wprowadzać do obrotu energię elektryczną. Na stronach Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czytamy, że przedmiotem zgłoszenia, datowanego na 28 października tego roku, do Prezesa UOKiK jest koncentracja polegająca na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Tauron Polska Energia. – Zgłaszający zajmują się produkcją i obrotem energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Wspólny przedsiębiorca będzie prowadzić działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu energii elektrycznej – czytamy w komunikacie UOKiK.

Wniosek, który pojawił się na stronach UOKiK nie dotyczy fuzji czy przejęcia, a utworzenia nowego wspólnego, podmiotu, który będzie ubiegał się o pozwolenia lokalizacyjne dla morskich farm wiatrowych. Polska Grupa Energetyczna i Enea złożyły już tożsamy wniosek w lipcu tego roku. Nadal jednak nie ma informacji i decyzji UOKiK. Trzy spółki podpiszą w najbliższym czasie umowę warunkową, która ma pozwolić im o ubieganie się o pozwolenia lokalizacyjne. Warunek dotyczy wydania ostatecznej zgody UOKiK. Biorąc pod uwagę doświadczenie w realizacji morskich farm wiatrowych, to PGE może być podmiotem wiodącym we wspólnym przedsięwzięciu.