W myśl uzgodnionego z ministrem klimatu i środowiska harmonogramu kolejnych w 2021 r. aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych, pierwsze dwie aukcje odbędą się w dniach 2 i 3 grudnia br. i dedykowane zostały hybrydowym instalacjom OZE. Dwie kolejne aukcje – 7 i 9 grudnia – przeznaczone będą dla instalacji wiatrowych na lądzie i technologii PV (także dwa koszyki: dla instalacji poniżej i powyżej 1 MW). W ostatniej, piątej aukcji będą mogły wziąć udział m.in. źródła wodne oraz geotermalne.

W wyniku przeprowadzonych dotychczas aukcji wsparciem objęto blisko 4 tysiące instalacji OZE, kontraktując wytwarzaną w nich energię elektryczną na kwotę ponad 59 mld zł. Zdecydowana większość wsparcia – bo blisko 58 mld zł – trafiła do instalacji projektowanych. W tegorocznych aukcjach przeprowadzanych w maju i czerwcu rozdysponowano 8,5 mld zł, w grudniowych do rozdysponowania jest ponad 8,6 mld złotych.

Parametry aukcji przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 roku określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.

Pierwszą turę tegorocznych aukcji Prezes URE przeprowadził w maju i czerwcu. Do sprzedaży w ramach ośmiu aukcji przeznaczono wtedy nieco ponad 68 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości blisko 24 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano łącznie blisko 37 TWh (54 proc.) wolumenu energii o łącznej wartości ponad 8,5 mld zł (36 proc.). W grudniowych aukcjach do rozdysponowania jest ponad 8,6 mld złotych (do zakupu przeznaczono 18,5 TWh energii).