W 2019 r. zainstalowano tylko 1078 megawatów nowych mocy, o 55 proc. mniej niż w 2018 r., najmniej od czasu wejścia w życie w 2000 r. ustawy o wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii (EEG), która gwarantuje dopłaty do stawiania takich turbin — wynika z danych zrzeszenia producentów maszyn i urządzeń VDMA oraz zrzeszenia firm wykorzystujących energię wiatru BWE.

Według stanu na koniec grudnia, łączna moc zainstalowanych turbin wynosiła 53 900 MW. Obie organizacje przewidują w bieżącym roku dalsze 1400-1800 MW.

Energia wiatru jest jednym z najważniejszych czynników przestawiania się gospodarki Niemiec na OZE i zakładany cel dojścia do produkcji 65 proc. elektryczności w 2030 r. w ramach zielonej energetyki nie zostanie osiągnięty przy obecnym tempie stawiania nowych turbin — ostrzegły VDMA i BWE. „Sektor ocenia, że ze względu na rosnący popyt na taką energię zwiększenie tempa budowy lądowych farm wiatrowych o 5000 MW rocznie jest konieczne dla dojścia do celu 65 proc. w 2030” — stwierdziły we wspólnym komunikacie. „Powstrzymanie tendencji spadkowej będzie jedynie możliwe, jeśli rząd ograniczy przeszkody w wydawaniu zezwoleń i będzie unikać nowych przeszkód” — dodały.

""

Wind turbines/Bloomberg

energia.rp.pl

A jest ich wiele — twierdzi Reuter. Lokalni mieszkańcy często nie zgadzają się na stawianie turbin w sąsiedztwie ich domów, we władzach różnych szczebli panuje biurokracja, a operatorzy nie sa pewni przyszłej rentowności.

Obie organizacje zauważyły, że z końcem 2020 r. ok. 4000 MW istniejących turbin wypadnie z przewidzianych przez ustawę EEG dopłat przez 20 lat, natomiast nowe turbiny będą dostawać skromniejsze wsparcie finansowe po wprowadzeniu w 2017 r. systemu konkurencyjnych aukcji. Część niższych przychodów zostanie pokryta oszczędnościami w kosztach, bo znacznie zwiększyły się korzyści z wielkości skali i sprawności samych turbin.

VDMA i BWE dodały, że mniejsza dynamika stawania takich turbin w Niemczech grozi likwidacją miejsc pracy i pozostanie za rywalami w Unii i na świecie w przewodzeniu gospodarce światowej. Wiążą nadzieje na nowe dyrektywy z Brukseli.

Liderami w tym sektorze są Siemens Gamesa, Nordex, Enercon, Vestas i General Electric.

Tagi: Niemcy, turbiny wiatrowe, 2019, VDMA, BWE