Niemcy zużywają coraz mniej gazu ziemnego: dramatyczny spadek zapotrzebowania

Po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę rząd Niemiec wezwał obywateli i firmy do oszczędzania gazu. Z badania wynika, że Niemcy wyraźnie przekroczyli rządowe cele.

Publikacja: 05.05.2023 10:29

Niemcy zużywają coraz mniej gazu ziemnego: dramatyczny spadek zapotrzebowania

Foto: Adobe Stock

Prywatne gospodarstwa domowe, przemysł i elektrownie w Niemczech zmniejszyły zużycie gazu o około jedną czwartą w drugiej połowie 2022 roku. Według niedawnego badania przeprowadzonego przez Hertie School's Center for Sustainability cele oszczędnościowe wyznaczone przez rząd federalny i Komisję Europejską zostały wyraźnie przekroczone. Jednak badanie przypisuje to przede wszystkim wysokim cenom rynkowym surowca.

Czytaj więcej

Drogi gaz najmocniej uderzył w Węgry i Niemcy

Między wrześniem a grudniem 2022 r. ogólny spadek zużycia gazu ziemnego wyniósł 23 procent w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. We wrześniu ubiegłego roku oszczędności wyniosły nawet 28 procent.

Według autorów raportu specjalne modele obliczeniowe wykluczają możliwość, że spadki zużycia wynikają przede wszystkim z pogody lub wpływów ekonomicznych. „Fakt, że Niemcy zaoszczędzili prawie jedną czwartą swojego zużycia gazu w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, jest fundamentalną zmianą i znacznie większą niż oczekiwaliśmy na początku kryzysu” – wyjaśnił autor opracowania, Oliver Ruhnau.

Po rozpoczęciu rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie UE wezwała do oszczędności gazu na poziomie 15 proc., a rząd niemiecki nawet do 20 procent. Według badania rzeczywiste oszczędności zostały osiągnięte z opóźnieniem czasowym w poszczególnych sektorach. Jednak w związku z rosnącymi cenami gazu niemiecki przemysł zaczął oszczędzać jeszcze przed rozpoczęciem wojny, mniej więcej od września 2021 r.

Czytaj więcej

Unia nakłada kaganiec na rosyjski gaz. "Może mieć negatywne skutki"

Najbardziej znaczącą redukcję osiągnięto w październiku 2022 r. o minus 27 proc. W prywatnych gospodarstwach domowych oszczędności zaczęły się w marcu 2022 roku. Najwyższe wartości osiągnięto tu we wrześniu zeszłego roku osiągając minus 28 proc. Ogółem spadek w okresie od września 2021 r. do grudnia 2022 r. w przemyśle był o 24 proc. większy niż w gospodarstwach domowych, gdzie spadek zużycia gazu wyniósł około 12 procent.

Jednym z powodów mniejszego oszczędzania przez gospodarstwa domowe jest to, że ogrzewanie i tak jest wyłączone w tym okresie. Kolejnym wnioskiem z badań jest to, że na zużycie gazu przez przemysł i gospodarstwa domowe największy wpływ miały zmiany cen, a w mniejszym stopniu dotacje rządowe.

Czytaj więcej

UE obcięła zużycie gazu bardziej, niż zamierzała

"Ceny rynkowe wydają się być skutecznym sposobem zachęcania do oszczędzania gazu" – wynika z wniosków raportu. Wciąż muszą jednak istnieć środki pomocowe z zasobów rządowych pomagające złagodzić kłopoty finansowe odbiorców gazu. „Ale powinny one być zaprojektowane w taki sposób, aby utrzymane zostały zachęty do oszczędzania gazu” – napisano w raporcie. Zgodnie z badaniem sektor elektrowni jest wyjątkiem. Tutaj zużycie gazu zależy głównie od czynników w sektorze elektroenergetycznym, a w mniejszym stopniu od efektów cenowych.

Gaz
Gazprom pozwany przez kolejne państwo. Bułgarzy też stracili cierpliwość
Gaz
Gazprom bez nowego zakładu LNG. Wszystko przez sankcje
Gaz
Katar łagodzi warunki umów w Azji. Zła wiadomość dla Gazpromu i Novateku
Gaz
Amerykański wywiad zawczasu wiedział o planach zamachu na Nord Stream
Gaz
Węgry kupiły gaz z Azerbejdżanu. Negocjują też z Katarem i Omanem