„Korytarz będzie dotyczył wszystkich transakcji hurtowych, nie ograniczy się do importu z określonych jurysdykcji i konkretnego wykorzystania gazu ziemnego” – mówi projekt propozycji krajów, do którego dotarła agencja Reuters.

W dokumencie zaproponowano ustalenie przedziału cenowego na poziomie, który byłby wystarczająco wysoki, aby utrzymać funkcjonowanie rynku gazu i wystarczająco elastyczny, aby kraje europejskie mogły nadal przyciągać dostawy z konkurencyjnego cenowo globalnego rynku gazu. „Jeśli to konieczne, może to oznaczać zezwolenie na transakcje gazowe po cenach powyżej korytarza” – napisano w oświadczeniu.

Czytaj więcej

Gaz popłynął Baltic Pipe do Polski. Na razie to gaz duński

Pierwsze spotkanie przywódców Europejskiej Wspólnoty Politycznej odbędzie się w czwartek w Pradze z udziałem przywódców krajów UE i spoza UE. Na szczyt zaproszono przywódców 27 państw członkowskich Unii, krajów Bałkanów Zachodnich, Norwegii, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Turcji, Armenii i Azerbejdżanu. Głównymi tematami spotkania będą sytuacja na Ukrainie, kryzys energetyczny i gospodarka.

Według prezydenta Francji Emmanuela Macrona przywódcy Unii, którzy przybyli w czwartek na szczyt w Pradze, będą pracować nad strategią obniżenia cen gazu i energii elektrycznej.