Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało o odkryciu kolejnego złoża gazu ziemnego na obszarze Podkarpacia. Jest ono zlokalizowane na głębokości 700 m na obszarze koncesji Lubliniec-Cieszanów. Prace poszukiwawczo-rozpoznawcze prowadzone są w gminie Cieszanów w powiecie lubaczowskim. Wykonany odwiert o nazwie Nowe Sioło-1 jest obecnie na etapie tzw. prób złożowych. Wstępne analizy mówią o zdolnościach wydobywczych wynoszących około 20 mln m sześc. błękitnego paliwa rocznie. Analiza końcowych pomiarów geofizycznych wskazuje na obecność kilku horyzontów gazonośnych.

– To kolejne w ostatnim czasie odkrycie na Podkarpaciu. Z dużym powodzeniem stosujemy tam nowe metody poszukiwań – mówi Piotr Woźniak, prezes PGNiG. Dodaje, że koncern planuje wykonanie w tym rejonie jeszcze dwóch odwiertów poszukiwawczych. Dopiero wówczas będzie mógł dokładniej określić zasoby tego złoża. – Pozwoli nam to także na opracowanie strategii zagospodarowania tych płytko zalegających horyzontów gazowych – twierdzi Woźniak.

Wcześniej PGNiG ogłosiło wstępne wyniki nowych badań największego w Polsce złoża Przemyśl. Jego zasoby wydobywalne mogą być większe o prawie 25 proc. niż wcześniej szacowano, co oznaczać może dodatkowe 20 mld m sześc. gazu do wydobycia.

W trakcie prowadzonych prac PGNiG stosuje metody sejsmiczne 3D, które pozwalają na bardzo dokładne określenie budowy geologicznej potencjalnego obszaru zalegania złóż. Badania prowadzone są na powierzchni łącznej 1,5 tys. km kw. Powstałe w ich efekcie zdjęcie sejsmiczne będzie największym tego typu w Europie.