Gaz-System i Energinet, odpowiednio operatorzy polskiego i duńskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego, uruchamiają drugą fazę procedury open season dla gazociągu Baltic Pipe. Umożliwi ona zainteresowanym firmom zgłaszanie zapotrzebowania na transport błękitnego paliwa ze złóż zlokalizowanych w Norwegii do Danii i Polski oraz pozostałych krajów naszego regionu.

Gaz-System przypomina, że zakończona 25 lipca pierwsza faza procedury open season potwierdziła zainteresowanie rynku realizacją tej inwestycji poprzez zgłoszenie wystarczającego popytu na przesył surowca. Operatorzy nie podali jednak, na jaki wolumen zgłoszono wówczas zapotrzebowanie, kto konkretnie je zgłosił, ani nawet ile podmiotów.

Gaz-System zapewnia jednie, że pozytywny wynik pierwszej fazy zadecydował o uruchomieniu przez obu operatorów kolejnego etapu open season. Celem drugiej fazy jest ostateczne zadeklarowanie przez uczestników rynku wolumenu rezerwowanej przepustowości, a następnie zawarcie umów przesyłowych na okres do 15 lat gazowych.

W ramach drugiej fazy open season uczestnicy rynku zainteresowani korzystaniem z przepustowości projektowanego połączenia powinni dokonać rejestracji w terminie od 5 września do 3 października tego roku oraz złożyć do obu operatorów ostateczną ofertę najpóźniej do 31 października. Następnie, po przeprowadzeniu oceny otrzymanych ofert i dokonaniu alokacji przepustowości, każdy z operatorów przeprowadzi test ekonomiczny. Pozytywne wyniki umożliwią zawarcie z uczestnikami rynku umów przesyłowych.

Baltic Pipe ma mieć przepustowość wynoszącą 10 mld m sześc. rocznie. Spośród polskich firm prawdopodobnie tylko PGNiG wzięło udział w pierwszej fazie open season.